Trilokaal-raadsleden Martijn van Duijvenbode en Frans van Swieten hebben samen schriftelijke vragen ingediend bij het College over de reactie(tijd) van de gemeente op vragen en verzoeken van inwoners.

Communicatie vanuit de gemeente is momenteel een hot item. Naast de recente besprekingen in de Raad en het mogelijke onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening wordt Trilokaal vaak benaderd door inwoners met vragen over communicatie. Terugkerend geluid is dat inwoners (te) lang moeten wachten op een reactie van de gemeente ongeacht of het nu een bijzonder verzoek is of een alledaagse vraag. Een paar praktijkvoorbeelden:

  • Een inwoner wacht 5 maanden op reactie na een subsidieverzoek
  • De gemeente communiceerde niet over een gewijzigde plasticophaaldag
  • Een inwoner die al een jaar moeizaam contact had met de gemeente kreeg ineens te horen dat de behandelend juridisch medewerker niet meer werkzaam is voor HLT, zonder verdere toelichting.

Voor Trilokaal staat niet het aanwijzen van de schuldige, maar het verbeteren van zaken voorop. De gemeentelijke dienstverlening zou uit moeten gaan van een klachtgerichte en dienstverlenende houding. Als positieve partij wil Trilokaal graag meedenken over verbeteringen en knelpunten. Trilokaal heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld.

  1. Wat is de reactietermijn waar inwoners rekening mee moeten houden qua communicatie?
  2. Trilokaal merkt in toenemende mate dat inwoners lang moeten wachten op een reactie na een vraag aan de gemeente. Kan het College dit verklaren?
  3. Als er mensen binnen HLT uitvallen of opstappen, hoe is de achtervang geregeld bij lopende dossiers? Worden inwoners bijvoorbeeld op de hoogte gesteld als er een nieuw contactpersoon is?
  4. In welke situaties gaan ambtenaren naar de mensen toe, om niet achter het bureau maar vanuit de praktijk een situatie te bekijken?
  5. In hoeverre is er sprake van een personeelstekort binnen HLT (bijvoorbeeld door langdurige uitval)? En zo ja, wat wordt daaraan gedaan op korte en middellange termijn?
  6. Waar ziet het College kansen om de communicatie naar inwoners te verbeteren?

Het College heeft formeel 30 dagen de tijd om met een reactie te komen.