Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 22 april is een amendement aangenomen over het dossier STV, ingediend door Trilokaal in samenwerking met het CDA. Na de discussie rondom de tennisvelden en bouwruimte op locatie Langeveld stelde Trilokaal voor om met een amendement eerst een stedenbouwkundig onderzoek te houden om de locatie Langeveld optimaal in te kunnen schatten qua inpassing, inclusief kosten en baten analyse. Het amendement kende 16 stemmen voor en 9 tegen.

Doordat het amendement is aangenomen is er nog geen definitief oordeel geveld over de extra tennisbanen en de ruimtelijke inpassing, maar blijven alle opties open. Langeveld is een belangrijke locatie voor woningbouw maar de mogelijkheden voor uitbreiding van tennispark STV zijn beperkt. Trilokaal was al sterk van mening dat het Ter Weegenpark verkleinen voor uitbreiding van het tennispark geen optie is. De gevraagde analyse is in 2022 gereed.