Trilokaal is de grootste lokale politieke partij voor de gemeente Teylingen. Het alternatief voor politiek Den Haag, wij zetten ons in voor de lokale zaak!

Trilokaal staat voor:

 • De eigen inwoners. U, de Teylinger.
 • Een kleinschalige, dienstbare gemeente, waar de klant centraal staat (van inwoners tot ondernemers) en waar gewerkt wordt met de menselijke maat
 • Een krachtig sociaal domein, waar de gemeente een passend vangnet biedt voor iedereen die hulp nodig heeft
 • Drie kernen met een eigen identiteit, waar alle Teylingers prettig kunnen wonen, werken en recreëren
 • Een groene gemeente die groen blijft en het liefst nog veel groener wordt
 • Een betrouwbare overheid met sluitend financieel beleid

Trilokaal wil:

 • Bouwen voor alle doelgroepen, met aandacht voor starters en goedkopere koopwoningen
 • Het sociaal domein versterken met de komst van een sociale zorgkaart, een passender budget voor de jeugdzorg in Teylingen, een onderkomen voor onze veteranen en meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in Teylingen
 • Jongeren meer betrekken bij de lokale politiek, bijvoorbeeld door een jongeren(advies)raad op te richten
 • Niet verder fuseren in de regio, ambtelijk of bestuurlijk. De afstand van de politiek naar de inwoners wordt anders alleen maar groter
 • Een haalbaar, betaalbare en realistische duurzame toekomst
 • Samen met de ondernemers werken aan een breed gedragen ondernemersklimaat
 • Levendige, bereikbare en toegankelijke centra in alle drie de dorpskernen
 • Actief werk maken van de nasleep van Covid-19, zodat inwoners en ondernemers geen grotere schade oplopen en de volksgezondheid niet in het geding komt

Voor ons verkiezingsprogramma 2022-2026, klik hier.