Speerpunten Trilokaal

Trilokaal is de enige echte lokale politieke partij voor de gemeente Teylingen. Geen Haagse agenda, wij zetten ons in voor de lokale zaak! Trilokaal staat voor:

 • Goed contact met haar achterban en de inwoners van Teylingen.
 • Meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en ouderen. Dit betekent ook een breder aanbod aan sociale huurwoningen.
 • Een duurzame toekomst, waar energieneutraal wordt gebouwd en vele duurzaamheidsinitiatieven worden ontwikkeld.
 • Het verbeteren van de steeds verder verslechterende jeugdzorg in onze gemeente.
 • Extra aandacht voor de oudere en kwetsbare inwoners in Teylingen.
 • Blijvende aandacht voor sport op een hoog niveau.
 • Samen met de ondernemers werken aan een goed ondernemersklimaat.
 • Een prettig woongevoel in de dorpen, waarbij (verkeers)veiligheid centraal staat.
 • Een groene gemeente, waar woningbouw gecompenseerd wordt met nieuw aangelegd groen.
 • Een gemeente die dienstbaar moet zijn aan de inwoner.
 • Het regelmatig evalueren en verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.
 • Het promoten van onze mooie gemeente om de lokale economie draaiende te houden, winkels te behouden en de werkgelegenheid te versterken.
 • Levendigere, bereikbaardere en aantrekkelijkere centra in alle drie de dorpskernen.
 • Maar vooral het continue creëren van betrokkenheid met de inwoners van Teylingen.

Voor ons verkiezingsprogramma 2018-2022, klik hier.