Fractie

De fractie van Trilokaal in de raadsperiode 2022-2026 bestaat uit de volgende vier leden:

Martijn van Duijvenbode
Fractievoorzitter

Email

Sandra Jasperse
Commissie Welzijn

Email
06-30052481

Carmen van Velzen
Commissie DEB

Email
06-83799326

Fons Welters
Commissie Ruimte

Email
06-10553585

De fractie van Trilokaal heeft ook een fractieondersteuner: Mees van Winssen.
Email