Realistisch, initiatiefrijk, betrouwbaar: Trilokaal
Dé lokale politieke partij van Teylingen

De speerpunten van Trilokaal

Trilokaal is de grootste lokale partij in de gemeente Teylingen. Geen Haagse agenda, wij zetten ons in voor de lokale zaak!

1. Teylingen is groot genoeg. Dus geen verdere schaalvergroting

Teylingen is onze leefomgeving. Fusie met andere gemeenten levert niets op, behalve meer kosten, een grotere afstand tot de politiek en meer bureaucratie. Wij willen alle energie inzetten op het verbeteren van Teylingen voor de inwoners. Dus woningbouw primair voor eigen inwoners. 

2. De overheid is er voor de burger

Trilokaal wil een overheid die de inwoners centraal stelt. Ofwel, een bestuurder die naar de burgers luisteren, dienstbaar is en oplossingen zoekt. Minder voorschriften, regeltoepassing met de menselijke maat en strikte handhaving als de vrijheid van de inwoners of onze leefomgeving in gevaar komt.

3. Haalbaar en betaalbaar duurzaam

Alleen samen realiseren we dat

4. Teylingen steeds groener

Groen moeten we doen!

5. Kansen voor Warmond

We willen meer mogelijkheden voor watersport in Warmond

6. Een krachtig, toegankelijk sociaal domein

Met behulp van integrale toegang en een sociale kaart maken we de zorg toegankelijk en overzichtelijk

7. Aandacht voor jongeren

Trilokaal wil jongeren meer betrekken bij de lokale politiek. Teylingen is ook hun gemeente!

Meer weten? Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 is medio januari beschikbaar!

Nieuws

Trilokaal kiest Martijn van Duijvenbode als lijsttrekker

Martijn van Duijvenbode is verkozen tot de lijsttrekker van Trilokaal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit besluit werd breed ondersteund door de leden en het bestuur van Trilokaal tijdens de ledenvergadering van afgelopen donderdag, 9 december. Van...

Geslaagde ochtend NLdoet 2021

Ook dit jaar heeft de fractie van Trilokaal meegedaan aan vrijwilligersinitiatief NLdoet. Bij de Bolero in Voorhout hebben de fractieleden, wethouder Heleen Hooij en enkele sympathisanten de balkons van de zorglocatie voorzien van nieuw groen. Het was een zonnige,...

Trilokaal stelt schriftelijke vragen over invloed “Vastgoedcowboys” op huizenmarkt in Teylingen

Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft schriftelijke vragen gesteld over de invloed van zogeheten "Vastgoedcowboys" op de huizenmarkt van Teylingen. Uit recent onderzoek van Omroep West is gebleken dat in 2020 maar liefst 22,6% van alle verhandelde woningen...

Trilokaal teleurgesteld over stopzetten Meermaker Teylingen

Bij de Raadsvergadering van donderdag 28 september 2020 is het doek gevallen voor Meermaker Teylingen (MMT). Meermaker, de duurzaamheidsaanjager voor Teylingen, werd begin 2019 in het leven geroepen na een initiatiefvoorstel van Trilokaal uit 2017. Tot onze...

Trilokaal vraagt aandacht voor lokale Coronamaatregelen

Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft bij de Raadsvergadering van 24 september vragen gesteld over de speelruimte voor aanvullende lokale coronamaatregelen. Naar aanleiding van het sterk toenemende aantal besmettingen in de regio Duin- en Bollenstreek maakt...

Fractie

De fractie van Trilokaal in de raadsperiode 2018-2022 bestaat uit de volgende vier leden:

Frans van Swieten
Fractievoorzitter
Commissie DEB

Email
06-44282966

Sandra Jasperse
Commissie Welzijn
Commissie DEB

Email
06-30052481

Fons Welters
Commissie Ruimte
Commissie DEB

Email
06-10553585

Martijn van Duijvenbode
Commissie Welzijn
Commissie Ruimte

Email
06-34556304

Wethouder

Heleen Hooij
Wethouder

Email
06-53951172

Portefeuille

  • Duurzaamheid en Milieu
  • Energietransitie
  • Natuur, Groen en Recreatie
  • Buitenruimte
  • Waterwerken en Veerdiensten
  • Dienstverlening
  • Gemeentelijk Vastgoed
  • Onderhoud gemeentelijke gebouwen
  • Bedrijfsvoering
  • Automatisering en ICT

Bestuur

Het bestuur van Trilokaal bestaat momenteel uit 4 leden. Voor algemene vragen over bijvoorbeeld perszaken, partijzaken of lidmaatschap, neem contact op met het bestuur via bestuur@trilokaal.nl