De vijf onderhandelende partijen in Teylingen, VVD, CDA, Trilokaal, GroenLinks en PvdA, hebben overeenstemming bereikt over coalitieafspraken voor de raadsperiode 2022-2026. Deze nadere afspraken hebben betrekking op een aantal onderwerpen die voor de onderhandelende partijen van belang zijn. Het raadsprogramma “Samen maken we Teylingen” blijft voor de coalitiepartijen het uitgangspunt in de raad de komende jaren.

Met deze set afspraken willen de coalitiepartijen invulling geven aan de ambities zoals verwoord in de diverse partijprogramma’s. Deze ambities kunnen door het nieuwe college worden opgepakt als prioriteiten bij de uitvoering in deze nieuwe raadsperiode. Het college geeft hier zelf invulling aan met een college uitvoeringsprogramma waarbij de toets plaatsvindt of de ambities haalbaar zijn binnen de huidige ambtelijke capaciteit en financiële middelen.

Het raadsprogramma en de coalitieafspraken zijn een eerste stap naar een opener en transparantere bestuurscultuur. Veel dilemma’s uit het raadsakkoord zijn door de vijf partijen opengelaten voor discussie met de andere partijen in de raad. Met beide documenten creëren de coalitiepartijen de ruimte om met de samenleving en de andere partijen in de raad breed de discussie aan te gaan, los van oppositie/coalitie.

De wethouderskandidaten namens de partijen zijn Heleen Hooij (Trilokaal), Elsbeth Koek (GroenLinks/PvdA), Marlies Volten (VVD) en Reny Wietsma (CDA). Tijdens de raadsvergadering van 7 juli stemt de gemeenteraad over de benoemingen en de coalitie afspraken. De wethoudersportefeuilles worden door het college zelf vastgesteld bij de eerste collegevergadering.