Afgelopen raadsvergadering is de Trilokaal motie “Nulmeting Biodiversiteit” met grote steun van de raad aangenomen! De motie, ingediend samen met het CDA en PvT, is uiteindelijk door 23 van de 24 aanwezige raadsleden gesteund.

De motie roept het College op om spoedig aan de slag met het houden van een nulmeting, waar het uiteindelijke biodiversiteitsbeleid op voortborduurt. Met het vrijmaken van financiële middelen kan die nulmeting komend jaar al worden uitgevoerd, in plaats van in 2024.

Zoals Trilokaal raadslid Carmen van Velzen treffend verwoorde in haar betoog: Niet wachten, maar aan de slag!