De fractie van Trilokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een mogelijke sluiting van het Veteranen Ontmoetingscentrum in Teylingen. De Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek (VDB) vervult een belangrijke Wmo-functie voor de veteranen in Teylingen en omliggende dorpen. Het Veteranen Fonds, de belangrijkste subsidiebron vanuit Defensie, stopt echter per 1 januari 2020. Defensie wijst hiervoor nu naar gemeenten. Zonder ondersteuning zal het ontmoetingscentrum moeten sluiten. Trilokaal maakt zich zorgen en heeft vragen gesteld. 

Sluiting kan grote gevolgen hebben voor het welzijn van deze doelgroep en mogelijk ook voor de maatschappij. De stichting VDB probeert het gat naar de maatschappij te dichten voor de veteranen en vervult een signalerende rol als “nuldelijnshelpers”. Voor deze kwetsbare doelgroep is het ook erg belangrijk dat zij een toegankelijke, stabiele, rustige omgeving hebben waar zij hun verhaal kwijt kunnen. Zonder subsidie is zo’n ontmoetingscentrum voor een stichting als het VDB moeilijk te onderhouden. Vandaar de bezorgdheid van Trilokaal.

De vragen zijn als volgt:
1. Is het college ervan op de hoogte dat de subsidie stopt voor de veteranen ontmoetingscentra?
2. Op 11 september is er een bijeenkomst geweest van de VNG met de minister om met gemeenten te praten over veteranen ontmoetingscentra in Nederland. Aangezien Teylingen een veteranen ontmoetingscentrum heeft, is het college hierbij aanwezig geweest? Zo ja, welk standpunt heeft het college hier ingenomen?
3. Kan het college in het kader van de Wmo aangeven of er mogelijkheden zijn het veteranen ontmoetingscentrum te ondersteunen?
4. Is het college voornemens om een eventuele toekomstige sluiting van het in Teylingen gevestigde veteranen ontmoetingscentrum proberen te voorkomen?
5. Gezien de functie van het veteranen ontmoetingscentrum in Teylingen voor de regio: Heeft het college reeds contact gelegd of is het college bereid om met buurgemeenten te praten over een structurele oplossing voor deze kwetsbare doelgroep? Graag toelichten.