Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 maart is Heleen Hooij officieel benoemd als wethouder in Teylingen. Zij brengt naast 14 jaar ervaring als raadslid ook 3 jaar ervaring als wethouder mee. De fractie en het bestuur van Trilokaal zijn verheugd met de benoeming van Heleen.

Direct na haar benoeming gaf Heleen aan dat zij zich zal inzetten samen met raad, college, inwoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren om resultaten te bereiken. Resultaten die voor de inwoners van Teylingen belangrijk zijn. Zij voegde daaraan toe dat zij wethouder voor alle politieke partijen wil zijn. Binnenkort zal zij kennis maken met de fracties en vernemen welke zaken voor hen belangrijk zijn en de rol die Heleen daarin kan spelen.

Heleen heeft participatie als belangrijk speerpunt want “samenwerken is de sleutel voor het oplossen van problemen”. Haar portefeuille kent onder andere de volgende onderdelen: duurzaamheid, energietransitie, afvalverwerking, natuur en groen. “Kortom voldoende uitdagingen waar ik mee aan de slag ga!” meldde Heleen enthousiast.

Zij voegde daaraan toe de komende tijd op pad te gaan om ter plekke te worden geïnformeerd over zaken die nu spelen, die in voorbereiding zijn of in de nabije toekomst aandacht vragen. Heleen gaf aan zichtbaar en benader te willen zijn voor inwoners, organisaties en ondernemers in Teylingen.

Voorafgaand aan de benoeming van Heleen werd een debat gevoerd over het verlenen van ontheffing ingezetenschap. Zij stapt halverwege de raadsperiode in als wethouder en dan is het gebruikelijk de raad ontheffing te vragen. Uiteindelijk stemde 21 raadsleden voor deze ontheffing en 1 tegen waardoor Heleen in Heemstede mag blijven wonen.

Trilokaal maakt hiermee een uitzondering voor het ingezetenschap binnen eigen gemeentegrenzen, onder andere vanwege de korte tijd die nog resteert in deze raadsperiode. Aan de hand van de strenge eisen van de Raad en van Trilokaal is er geen kandidaat binnen Teylingen gevonden die aan de kwaliteitseisen voldeed én direct beschikbaar was. Met Heleen Hooij is er een zeer gemotiveerde en bestuurlijk ervaren wethouder gevonden die vastberaden is om de komende twee jaar mooie resultaten neer te zetten in het College.

De fractie kijkt uit naar de samenwerking met Heleen in de raad en wenst haar heel veel succes!