Afgelopen donderdagavond, 7 juli, is het nieuwe college van Teylingen geïnstalleerd. Wethouders Marlies Volten (VVD), Elsbeth Koek (PvdA/GroenLinks), Reny Wietsma (CDA) en Heleen Hooij namens Trilokaal, vormen samen met burgemeester Carla Breuer het college voor de periode 2022-2026. Tevens werden de coalitieafspraken en het raadsakkoord door een meerderheid van de raad aangenomen. 

De raadsvergadering van 7 juli vormt een afsluiting van een intensieve periode na de verkiezingen van maart 2022. Trilokaal kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen maanden. Net als in de periode 2018-2022 gaat Trilokaal deel uitmaken van de coalitie en leveren we een wethouder.

Trilokaal is zeer tevreden over de lokale vertegenwoordiging in de coalitie. Voor Trilokaal belangrijke thema’s als kansen voor jongeren, woningbouw, haalbaar en betaalbaar duurzaam, het openhouden van de Bollenstreek en lokale verkeersveiligheid zijn allen terug te vinden in de coalitie afspraken. Boven op de coalitieafspraken gaat Trilokaal de komende raadsperiode aan de slag met een aantal niet-benoemde themas zoals gemeentelijke dienstverlening (HLT) en zorg.  

Het door alle negen partijen samen opgestelde raadsakkoord is de komende jaren de basis voor de politieke discussie in de raad. De combinatie van het raadsakkoord en coalitieafspraken (geen coalitieakkoord) zijn opmaat naar een open, transparante bestuurscultuur waarin de coalitie en oppositieverhoudingen minder een rol spelen en er breed ruimte is voor debat.

Wethouder en portefeuilles
Heleen Hooij is namens Trilokaal opnieuw geïnstalleerd als wethouder. Heleen heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd als representatieve, kennisrijke en communicatief sterke wethouder voor Teylingen, die zich met veel energie en passie heeft inspant voor de gemeente. Een duidelijke keuze voor kwaliteit en continuïteit in beleid. Een wethouder voor heel Teylingen, voor alle partijen, inwoners, ondernemers en verenigingen.

Het college stelt zelf de wethoudersportefeuilles vast bij de eerste collegevergadering in juli. Tijdens de onderhandelingen is er wel al een eerste verdeling tot stand gekomen. De portefeuille van Heleen zal onder meer bestaan uit duurzaamheid, de energietransitie, recreatie & toerisme, natuur & groen, afval, en dienstverlening.

Trilokaal spreekt haar vertrouwen uit in het nieuwe college feliciteert de benoemde wethouders!