Trilokaal-raadslid Sandra Jasperse heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan en daarna schriftelijke vragen gesteld aan het College over een groot aantal klachten over de Regiotaxi. Naar aanleiding van een breed aantal probleemsignaleringen wilde de fractie van Trilokaal opheldering van het College over de gang van zaken bij de Regiotaxi. Op maandag 15 oktober werd het onderwerp besproken in de Commissie Welzijn, waar de wethouder beloofde stappen te ondernemen in de regio Holland Rijnland en een groot regionaal onderzoek te starten.

De fractie van Trilokaal ontving in het afgelopen jaar diverse klachten over de diensten van de Regiotaxi. Trilokaal-raadslid Sandra Jasperse besloot daarom om op onderzoek uit te gaan, en voerde in de zomermaanden onder andere gesprekken met Welzijn Teylingen, Holland Rijnland, klanten van de Regiotaxi en chauffeurs van A-Tax en Taxi Brouwer. Hoewel het percentage geregistreerde klachten over de Regiotaxi erg laag ligt, kwamen er uit het onderzoek duidelijk andere signalen naar voren. Naast klachten over ritten zelf lijkt er iets mis te gaan in de registratie van de klachten, worden klachten niet goed opgepakt en bleek de klachteningang nauwelijks toegankelijk. Ook ervaren klanten veel drempels om klachten in te dienen. Dit zorgt voor scheve statistieken.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de fractie van Trilokaal vragen gesteld aan het College (Deze zijn hier terug te vinden). Uit de beantwoording komt naar voren hoe de normale gang van zaken zou moeten zijn, wat echter in schril contrast staat met de ervaringen die wij terug hebben gekregen van klanten. Tijdens de Commissie Welzijn van 15 oktober heeft Trilokaal het onderwerp daarom laten agenderen om in gesprek te gaan met wethouder Arno van Kempen en de andere partijen. De wethouder gaf in zijn reactie aan dat er evenwel veel ritten gewoon goed gaan, maar dat hij is geschrokken van de signalen en dat hij deze zeer serieus neemt. Belangrijkste uitkomst hierbij is dat er een grootschalig onderzoek wordt gepland in de gehele regio Holland Rijnland om de klachten goed te inventariseren. Daarnaast zal de wethouder bestuurlijk in overleg gaan in de regio Holland Rijnland en gaat er beter gemonitord worden op de binnenkomst van klachten.

Trilokaal is zeer tevreden met de reactie van de wethouder en hoopt dat er nu verbeteringen bij de Regiotaxi in gang kunnen worden gezet. De fractie van Trilokaal zal de situatie nauwlettend blijven volgen in afwachting van het onderzoek.