Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het College over het ontbreken van verlichting langs de N444 (Leidsevaart). De weg, tussen de A44 en de Nagelbrug, is in oktober 2018 na herinrichting heropend. Sindsdien is er nauwelijks verlichting langs de weg of het fietspad. Trilokaal ontving diverse signalen van inwoners dat zij zich in het donker onveilig voelen op deze weg en slecht zicht hebben in het donker.

In oktober 2018 is door de Provincie Zuid-Holland het weggedeelte van de N444 tussen Voorhout en de A44 verbreed en ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Wat Trilokaal betreft een mooie verbetering van de infrastructuur. Volgens richtlijn van de Provincie wordt er geen verlichting geplaatst, tenzij het nodig is. Hiermee wil de Provincie nadelige effecten van verlichting op de flora, fauna en lichtvervuiling tegengaan. Omdat er geen drukke kruispunten op dit weggedeelte zijn, is de weg en het fietspad niet verlicht. Trilokaal wil nu graag weten van het College of zij zich bij de provincie hard wil maken om alsnog verlichting langs het fietspad te realiseren, zodat inwoners zich veilig voelen.

De vragen zijn hier terug te vinden.