Voor Trilokaal was de raadstermijn 2018-2022 een bijzondere periode, waarin wij voor het eerst als coalitiepartij hebben bijgedragen aan het bestuur van Teylingen. Te midden van een zware pandemie heeft Trilokaal haar verantwoordelijkheid genomen. Naast de besluiten in Coalitieverband heeft Trilokaal ook haar eigen Teylingse geluid sterk laten horen. Zo hebben wij ons op allerlei dossiers ingezet om het verschil te maken voor onze inwoners. Een overzicht: 

Zorg en welzijn

 • Aanhoudende problemen bij de Regiotaxi in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat er een groot regionaal onderzoek is gehouden om verbeteringen te realiseren
 • De sociale zorgkaart (digitale zorgwegwijzer voor inwoners, professionals en raadsleden. Al jarenlang een speerpunt van Trilokaal) wordt gerealiseerd, naar verwachting eind 2022
 • Herhaaldelijk vragen gesteld en aandacht gevraagd voor de Veteranenstichting en het behoud van hun pand
 • Succesvol verlengen van pilot POH-jeugd (praktijkondersteuner huisarts met specialisme jeugd)
 • Actieve initiatiefrol en meedenkersrol bij opstart van een jongerencampagne rondom de Coronamaatregelen

Wonen en veiligheid

 • Opnieuw een impuls gegeven aan realisatie betaalbaar wonen, met steun voor zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding bij alle nieuwbouwwoningen
 • Vragen gesteld over de opkoop van woningen door investeerders in heel Teylingen
 • Percentage sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten is opgehoogd van 25 naar 30%.
 • Net als in voorgaande raadsperiodes aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van stoepen en straten in relatie tot mensen met een handicap of beperking
 • Vragen gesteld over illegale doorverhuur van ligplaatsen in de Zandslootkade
 • Raadsvragen over mogelijke aanwezigheid van (verboden) loden leidingen in belangrijke gebouwen binnen Teylingen

Verkeer en vervoer

 • Initiatief genomen met verzoek tot aanpassing verkeerssituatie bij herziene Nagelbrugrotonde. Oude situatie was gevaarlijk en onduidelijk voor fietsers
 • Ondersteuning aan moties voor afname vliegtuighinder van en naar Schiphol
 • Naar aanleiding van klachten van schoolkinderen en omwonenden aandacht gevraagd voor ontbrekende verlichting bij herinrichting Leidsche Vaart
 • Kritische kanttekening geplaatst bij traject Hoogwaardig Openbaar Vervoer in relatie tot verdwenen bushaltes door heel Teylingen

Dienstbaar bestuur

 • Meermaals aandacht gevraagd voor inwoners die vastliepen in hun communicatie met de gemeente
 • Vragen gesteld over broodnodige verbeteringen bij gemeentelijke communicatie naar inwoners vanuit HLT-verband
 • Gemeentelijke lasten zijn in Coalitieverband laag gebleven in de periode 2018-2022

Duurzaamheid en groen

 • Oprichting van een duurzaamheidsmaatschappij (Meermaker Teylingen) geïnitieerd
 • Actieve rol bij vormgeving lokale energiestrategie (LES) en regionale energiestrategie (RES)
 • Succesvol tegen de komst van windmolens en zonneweides rondom de Kagerplassen gestemd
 • Bij meerdere projecten aandacht gevraagd voor het vervangen van groen indien er sprake was van verdwijning gemeentelijk groen

Economie en toerisme

 • Motie ingediend voor onderzoek naar verblijfplaatsen voor recreanten. Om Teylingen een impuls te geven op het gebied van recreatie willen we die gasten ook faciliteren.
 • Met succes toeristenbelasting tegengehouden. Dit zou een groot administratief fiasco zijn geworden voor onze ondernemers.
 • Bevorderen lokale inkoop door de gemeente ten tijden van de coronacrisis om lokale ondernemers te ondersteunen

In Collegeverband is er de afgelopen periode ook veel tijd en energie gestoken in het bestrijden van ondermijning, de nieuwe woonvisie, herzien maaibeleid, vernieuwd bomenbeleid met meer nadruk op de kwantiteit, Transitievisie Warmte, realisatie Integrale toegang (VoorIeder1) en de volgende fase hernieuwing Ruïne van Teylingen.

Trilokaal heeft beloofd zich in te zetten voor de problemen van de lokale inwoner. Dat hebben we gedaan en blijven we met veel positiviteit en enthousiasme doen!

Stem lokaal, stem 14, 15, 16 maart: Trilokaal.