De fractie van Trilokaal heeft, bij monde van raadslid Sandra Jasperse, nieuwe schriftelijke vragen gesteld over de problemen bij de Regiotaxi. Na eerdere discussies in de Commissie Welzijn heeft er een regionaal onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten van dat onderzoek duiden nog altijd niet de klanttevredenheid en klachtafhandeling als verbeterd worden ervaren. 

Na diverse constateringen over problemen met onder andere de klachtafhandeling werd het onderwerp Regiotaxi voor het eerst besproken in de Commissie Welzijn van oktober 2018. Na brede steun vanuit de Commissie werd er een regionaal onderzoek in Holland-Rijnland (HR) verband opgestart. De uitkomst van het onderzoek toont een positief rapportcijfer (7,2) en maakt melding van diverse verbeteringen.

Een scherpe blik op de uitkomsten toont echter aan dat er nog altijd veel ontevredenheid is over een divers aantal diensten van de regiotaxi, waaronder over de klachtafhandeling. Zo geeft een meerderheid van de respondenten aan dat er veel mis gaat in de communicatie en dat de ritten nog altijd erg uitlopen qua rittentijd.

Om die reden dient Trilokaal wederom schriftelijke vragen in over de klachtafhandeling, de verhouding van de uitkomsten tot Teylingen en waarom de uitkomsten van het onderzoek niet naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

Voor een uitgebreide toelichting en alle 8 vragen in overzicht, klik dan hier.