Toegankelijk, Realistisch, Initiatiefrijk: Trilokaal
Dé lokale politieke partij van Teylingen

Nieuws

Sociale kaart van Teylingen eindelijk live!

Zeven jaar na het initiatief van Trilokaal (uit 2016) is het eindelijk zover: Teylingen heeft een sociale kaart. Bij de feestelijke lancering sneden Trilokaal-fractievoorzitter Martijn van Duijvenbode en CDA-wethouder Reny Wietsma samen de taart aan voor de livegang....

Motie nulmeting biodiversiteit aangenomen

Afgelopen raadsvergadering is de Trilokaal motie "Nulmeting Biodiversiteit" met grote steun van de raad aangenomen! De motie, ingediend samen met het CDA en PvT, is uiteindelijk door 23 van de 24 aanwezige raadsleden gesteund. De motie roept het College op om spoedig...

Nieuwe college geïnstalleerd

Afgelopen donderdagavond, 7 juli, is het nieuwe college van Teylingen geïnstalleerd. Wethouders Marlies Volten (VVD), Elsbeth Koek (PvdA/GroenLinks), Reny Wietsma (CDA) en Heleen Hooij namens Trilokaal, vormen samen met burgemeester Carla Breuer het college voor de...

Partijen akkoord over coalitieafspraken Teylingen

De vijf onderhandelende partijen in Teylingen, VVD, CDA, Trilokaal, GroenLinks en PvdA, hebben overeenstemming bereikt over coalitieafspraken voor de raadsperiode 2022-2026. Deze nadere afspraken hebben betrekking op een aantal onderwerpen die voor de onderhandelende...

Formatie Teylingen van start: VVD, CDA, Trilokaal en GroenLinks/PvdA gaan in gesprek

De partijen VVD, CDA, Trilokaal en GroenLinks/PvdA gaan de komende tijd gesprekken voeren over samenwerking in een nieuw college van Burgemeester en Wethouders in Teylingen. Zij zien naar aanleiding van het advies van de formateurs Petra Habets en Robbert-Jan van...

De speerpunten van Trilokaal

Trilokaal is de grootste lokale partij in de gemeente Teylingen. Positief, niet links of rechts en zonder Haagse agenda komen wij op voor de belangen van de Voorhouter, Sassenheimer en Warmonder!

1. De gemeente is er voor u, de Teylinger

Trilokaal wil een kleinschalige, dienstbare overheid die de inwoners van Teylingen centraal stelt. Ofwel, een bestuur dat naar inwoners luistert en denkt in oplossingen. De inwoner staat centraal en wordt als klant behandeld. Minder voorschriften, regeltoepassing met de menselijke maat en strikte handhaving als de vrijheid van de inwoners of onze leefomgeving in gevaar komt.

2. Goede toegankelijke zorg, voor iedereen die dat nodig heeft

De mensen en niet de regels staan voorop. Trilokaal heeft zich de afgelopen jaren veel ingespannen voor de zorg in Teylingen. Met behulp van een sociale kaart maken we de zorg toegankelijk en overzichtelijk, voor inwoners en zorgprofessionals. Wat Trilokaal betreft worden mantelzorgers en vrijwilligers meer in het zonnetje gezet. Daarnaast verdienen onze Veteranen een thuis, met een geschikte locatie.

3. Betaalbaar wonen voor alle doelgroepen

Bouwen! Trilokaal wil dat we de komende jaren stevig doorbouwen in Teylingen. De bouwlocaties die er zijn moeten we goed benutten. Door niet af te wijken van 30% sociale huur, en door goedkoop en klein te bouwen voor jongeren, starters, ouderen willen we mensen een kans geven een huis te bemachtigen die nu misgrijpen. Onze jongeren moeten we niet wegjagen naar de stad, die moeten we behouden voor Teylingen. Trilokaal is voorstander van zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding bij nieuwbouwwoningen, om de prijzen laag te houden en de markt te beschermen.

4. Haalbaar en betaalbaar duurzaam

Alleen als inwoners, overheid en ondernemers elkaar vinden kunnen we werk maken van een breedgedragen duurzame toekomst!

5. De jeugd heeft de toekomst!

Trilokaal wil jongeren meer betrekken bij de lokale politiek en gemeentelijk beleid. Onze jeugd moeten we niet wegjagen naar naburige dorpen, maar behouden voor onze dorpen. Trilokaal wil daarom een jongeren(advies)raad, een jeugdhonk in Warmond en meer starterswoningen voor jongeren die een koopwoning willen bemachtigen.

6. Kansen voor Warmond

Trilokaal wil in samenspraak met de Warmonders helpen om het dorp weer te laten bruisen voor jong en oud. Ofwel, kansen voor jongeren, meer mogelijkheden voor watersport en recreatie in Warmond en behoud van het dorpse karakter.

7. Een krachtig bestuur, zonder verdere schaalvergroting

Trilokaal staat voor een betrouwbare overheid met sluitend financieel beleid. Wij willen niet verder fuseren in de regio, ambtelijk of bestuurlijk. De afstand van de politiek naar de inwoners wordt anders alleen maar groter!

8. Teylingen steeds groener

Groen moeten we doen! Dus groener bouwen, slim kijken naar vergroening in perken en langs wegen en groene zones tussen de dorpen beschermen. Het buitengebied is bedoeld voor groen, bollenteelt en recreatie en wil Trilokaal dan ook graag beschermen.

Fractie

De fractie van Trilokaal in de raadsperiode 2022-2026 bestaat uit de volgende vier leden:

Carmen van Velzen
Fractievoorzitter

Email
06-83799326

Martijn van Duijvenbode
Commissie DEB

Email

Sandra Jasperse
Commissie Welzijn

Email
06-30052481

Fons Welters
Commissie Ruimte

Email
06-10553585

De fractie van Trilokaal heeft ook een fractieondersteuner: Mees van Winssen.
Email

Wethouder

Heleen Hooij
Wethouder

Email
06-53951172

Portefeuille

  • Duurzaamheid en Milieu
  • Energietransitie
  • Natuur, Groen en Recreatie
  • Buitenruimte
  • Waterwerken en Veerdiensten
  • Dienstverlening
  • Gemeentelijk Vastgoed
  • Onderhoud gemeentelijke gebouwen
  • Bedrijfsvoering
  • Automatisering en ICT

Bestuur

Het bestuur van Trilokaal bestaat momenteel uit 4 leden. Voor algemene vragen over bijvoorbeeld perszaken, partijzaken of lidmaatschap, neem contact op met het bestuur via bestuur@trilokaal.nl