Toegankelijk, Realistisch, Initiatiefrijk: Trilokaal
Dé lokale politieke partij van Teylingen

De speerpunten van Trilokaal

Trilokaal is de grootste lokale partij in de gemeente Teylingen. Positief, niet links of rechts en zonder Haagse agenda komen wij op voor de belangen van de Voorhouter, Sassenheimer en Warmonder!

1. Teylingen is groot genoeg. Dus geen verdere schaalvergroting

Teylingen is onze leefomgeving. Fusies met andere gemeenten levert niets op, behalve meer kosten, een grotere afstand tot de politiek en meer bureaucratie. Wij willen alle energie inzetten op het verbeteren van Teylingen voor de inwoners. 

2. De gemeente is er voor u, de Teylinger

Trilokaal wil een kleinschalige, dienstbare overheid die de inwoners centraal stelt. Ofwel, een bestuur dat naar de burgers luistert en denkt in oplossingen. Minder voorschriften, regeltoepassing met de menselijke maat en strikte handhaving als de vrijheid van de inwoners of onze leefomgeving in gevaar komt.

3. Haalbaar en betaalbaar duurzaam

Alleen als inwoners, overheid en ondernemers elkaar vinden kunnen we werk maken van een breedgedragen duurzame toekomst

4. Teylingen steeds groener

Groen moeten we doen! Dus groener bouwen, slim kijken naar vergroening in perken en langs wegen en groene zones tussen de dorpen beschermen

5. Kansen voor Warmond

Trilokaal wil meer mogelijkheden voor watersport en recreatie in Warmond

6. Goede toegankelijke zorg, voor iedereen die dat nodig heeft

Met behulp van een toegangkelijk zorgloket (integrale toegang) en een sociale kaart maken we de zorg toegankelijk en overzichtelijk, voor inwoners en zorgprofessionals. Wat Trilokaal betreft worden mantelzorgers en vrijwilligers meer in het zonnetje gezet. Daarnaast verdienen onze Veteranen een thuis, met een geschikte locatie. 

7. Aandacht voor kinderen en jongeren

Trilokaal wil jongeren meer betrekken bij de lokale politiek. Teylingen is ook hun gemeente!

Meer weten? Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 is medio januari beschikbaar!

Nieuws

Trilokaal kiest Martijn van Duijvenbode als lijsttrekker

Martijn van Duijvenbode is verkozen tot de lijsttrekker van Trilokaal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit besluit werd breed ondersteund door de leden en het bestuur van Trilokaal tijdens de ledenvergadering van afgelopen donderdag, 9 december. Van...

Sociale kaart wordt eindelijk gerealiseerd!

Bij de Gemeenteraadsvergadering van 23 september is de Raad unaniem akkoord gegaan met het plan van aanpak voor de realisatie van een sociale kaart in Teylingen. Na jarenlange inspanningen van Trilokaal vanuit onder meer moties en vragen is dit eindelijk een stap tot...

Geslaagde ochtend NLdoet 2021

Ook dit jaar heeft de fractie van Trilokaal meegedaan aan vrijwilligersinitiatief NLdoet. Bij de Bolero in Voorhout hebben de fractieleden, wethouder Heleen Hooij en enkele sympathisanten de balkons van de zorglocatie voorzien van nieuw groen. Het was een zonnige,...

Trilokaal stelt schriftelijke vragen over invloed “Vastgoedcowboys” op huizenmarkt in Teylingen

Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft schriftelijke vragen gesteld over de invloed van zogeheten "Vastgoedcowboys" op de huizenmarkt van Teylingen. Uit recent onderzoek van Omroep West is gebleken dat in 2020 maar liefst 22,6% van alle verhandelde woningen...

Amendement ruimtelijke inrichting Langeveld aangenomen door Raad

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 22 april is een amendement aangenomen over het dossier STV, ingediend door Trilokaal in samenwerking met het CDA. Na de discussie rondom de tennisvelden en bouwruimte op locatie Langeveld stelde Trilokaal voor om met een...

Fractie

De fractie van Trilokaal in de raadsperiode 2018-2022 bestaat uit de volgende vier leden:

Frans van Swieten
Fractievoorzitter
Commissie DEB

Email
06-44282966

Sandra Jasperse
Commissie Welzijn
Commissie DEB

Email
06-30052481

Fons Welters
Commissie Ruimte
Commissie DEB

Email
06-10553585

Martijn van Duijvenbode
Commissie Welzijn
Commissie Ruimte

Email
06-34556304

Wethouder

Heleen Hooij
Wethouder

Email
06-53951172

Portefeuille

  • Duurzaamheid en Milieu
  • Energietransitie
  • Natuur, Groen en Recreatie
  • Buitenruimte
  • Waterwerken en Veerdiensten
  • Dienstverlening
  • Gemeentelijk Vastgoed
  • Onderhoud gemeentelijke gebouwen
  • Bedrijfsvoering
  • Automatisering en ICT

Bestuur

Het bestuur van Trilokaal bestaat momenteel uit 4 leden. Voor algemene vragen over bijvoorbeeld perszaken, partijzaken of lidmaatschap, neem contact op met het bestuur via bestuur@trilokaal.nl