Het bestuur van Trilokaal bestaat momenteel uit 4 leden.

Voor algemene vragen over bijvoorbeeld perszaken, partijzaken of lidmaatschap, neem contact op met het bestuur via bestuur@trilokaal.nl