Vragen Trilokaal over vervanging blokverwarming in appartementen Sassenheim

Trilokaal heeft verleden week vragen gesteld over het vervangen van blokverwarming in appartementen aan het Kagerplein en de Platanenlaan in Sassenheim. Dit naar aanleiding van een artikel in de Teylinger en opmerkingen van bewoners dat woonstichting de Vooruitgang voornemens is om de blokverwarming in de flats te vervangen voor een aardgasgestookte CV-ketel in ieder appartement.

Trilokaal is verbaasd dat in deze tijd van overgang naar andere vormen van energie voor deze aardgasoplossing wordt gekozen. Trilokaal wil weten van het college in hoeverre deze plannen bij de gemeente bekend waren. Wat Trilokaal betreft staat dit plan haaks op het voornemen ‘Teylingen 100% duurzaam in 2030’. Daarnaast strookt dit ook niet met de prestatieafspraken op gebied van duurzaamheid die onlangs nog met de woonstichtingen zijn gesloten. Trilokaal wil daarom weten of er ook naar andere alternatieve vormen van verwarming is gekeken (zoals de installatie van een warmtepomp) en of het college bereid is om mee te werken aan een alternatief.

Duurzaamheid en het energieneutraal maken van de gemeente zijn twee grote speerpunten van Trilokaal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart.