Trilokaal polst situatie bij Voedselbank Teylingen

De afgelopen periode zijn er steeds meer signalen geweest dat het met de voedselbanken in Nederland niet goed gaat. Er wordt regelmatig over gesproken op tv, Radio 538 zamelt geld in voor voedselbanken en ook in de media wordt er steeds meer over gesproken. Bij de fractie van Trilokaal rees dan ook de vraag hoe het met de voedselbank in Teylingen gaat. Fractielid Sandra Jasperse legde een werkbezoek af.

Hoe gaat het met onze voedselbank in Teylingen? Redden ze het? Zijn er knelpunten en welke knelpunten zijn er? Die vragen meer stonden centraal bij het werkbezoek van Sandra. Ze was aangenaam verrast hoe goed de voedselbank in onze gemeente georganiseerd is. Er zijn in Teylingen, geen tekorten, er is geen geldgebrek en er zijn ook geen extra mensen bijgekomen door de corona crisis.

De goede organisatie van de voedselbank in Teylingen is debet aan deze positieve situatie. De gemeente levert 8 uur maatschappelijk werk per week aan de voedselbank. Daardoor kunnen nieuwe mensen goed gescreend worden en is er goede ingang naar de voedselbank. Daarnaast heeft de voedselbank van Teylingen een goed netwerk aan ondersteuning, voor de toeleiding van cliënten (maatschappelijk werk en vele andere instanties) en het inzamelen van geld en voedsel.

Naast ondersteuning vanuit de gemeente, lokale middenstand, maatschappelijker werkers en brandweer zijn er ook projecten bij scholen en wordt er bij de kerk ingezameld. Er zijn geldelijke donaties en als de voedselbank ooit in de problemen komt, zijn er nog verschillende plekken waar ze om hulp kunnen vragen.

Over de gemeente zijn de mensen van de voedselbank goed te spreken. Er wordt regelmatig gepolst vanuit de gemeente of er hulp nodig is, maar tot dusver is dat niet nodig gebleken. Ze vinden het wel fijn dat als er problemen zouden zijn, dat er steun is. Er wordt soms zelfs voedsel naar de voedselbank in Lisse, Hillegom en Leiden gebracht.

De voedselbank gaf twee punten van aandacht aan in deze tijd. Er is een verwachting dat als er problemen komen voor onze voedselbank (die samenhangen met de coronacrisis), dat die in maart of april meer zichtbaar zullen gaan worden. Ook hebben meer dan de helft van de supermarkten aangegeven dat er in verband met de maatregelen er tijdelijk geen houdbare producten aan winkelende mensen mogen worden gevraagd. Gelukkig is er voor dit laatste ook al een oplossing gevonden.

Trilokaal is er trots op, hoe de voedselbank haar zaken voor elkaar heeft. Het laat weer eens zien hoeveel mensen er in de gemeente zijn die hart hebben voor andere mensen en hoeveel vrijwilligers er zijn. Complimenten!