Ook 4e cursus Politiek Actief groot succes

Afgelopen week is alweer de 4e cursus “Politiek Actief” in Teylingen afgerond. 25 cursisten kregen hun certificaat overhandigd door burgemeester Carla Breuer. 

De deelnemers aan de cursus kregen in zes avonden meer te weten over de politiek in Teylingen, de gemeenteraad, de gemeentelijke financiën, debatteren en lobbyen. Veel cursisten uit het verleden hebben de cursus daadwerkelijk als opstapje gebruikt naar een rol in de Teylingse politiek (Zo ook onze fractieleden Fons Welters, Sandra Jasperse en Martijn van Duijvenbode!).

De cursus Politiek Actief wordt georganiseerd door ProDemos en de Gemeente Teylingen samen.  Vanwege het aanhoudende succes start er in september weer een nieuwe cursus. Aanmelden kan tot 1 augustus.

Trilokaal wenst alle cursisten veel succes in hun mogelijke politieke carrière!

Meermaker Teylingen officieel opgericht!

De officiële oprichting van Meermaker Teylingen is een feit! Vanmorgen tekende onze wethouder Rob ten Boden de oprichtingsakte, samen met wethouder Bas Brekelmans en directeur van Meermaker, Andrea van de Graaf. 

Meermaker Teylingen (MMT) is een investeringsfonds bedoeld om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente aan te jagen en te ondersteunen en dient daarnaast ook als informatiepunt voor duurzaamheid. Tevens ondersteunt Meermaker Teylingen bij het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda. Trilokaal is als oorspronkelijk initiatiefnemer van de duurzaamheidsmaatschappij enorm trots dat Meermaker Teylingen nu echt volop van start kan!

Meer informatie? Of bruis je al van de innovatieve duurzame ideeën? Kijk op www.meermaker-teylingen.nl 

Gemeenteraad akkoord met oprichting Meermaker Teylingen

De gemeenteraad van Teylingen heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari 2019 unaniem ingestemd met de oprichting van een unieke duurzaamheidsmaatschappij “MeerMaker Teylingen” (MMT). Het MMT is voortgekomen uit het initiatief DMT (Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen) van Trilokaal uit 2017. Fractievoorzitter Frans van Swieten en wethouder Rob ten Boden zijn als initiatiefnemers trots dat na deze lange voorbereiding uiteindelijk dit resultaat is behaald.

Het MMT heeft als doel om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente aan te jagen en te ondersteunen. Dat gebeurt nu dus onder de naam MeerMaker Teylingen, wat is ontstaan uit samenwerking met de duurzaamheidsaanjager MeerMaker uit Haarlemmermeer. Trilokaal is na het lanceren van het oorspronkelijke initiatiefvoorstel continue betrokken geweest bij de deelstappen die nodig waren om de raad te overtuigen van het nut en de waarde van een duurzaamheidsmaatschappij. Het MMT sluit bovendien mooi aan op het eerder initiatief van Trilokaal binnen de gemeente Teylingen tot het verstrekken van een duurzaamheidslening.

Het MMT gaat zich richten op drie gebieden:

  • Het informeren en enthousiasmeren van inwoners en bedrijven voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Het MMT biedt ondersteuning bij de aanvraag van duurzaamheids- subsidies en leningen.
  • Het investeren in innovatieve projecten welke kunnen leiden tot alternatieven voor het verminderen van energiegebruik, het opwekken van energie, enz. Voorwaarde hierbij is dat er medefinanciers zijn en het geïnvesteerde geld ook weer terugvloeit naar de gemeente.
  • Het uitvoeren van een deel van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda.

Door de combinatie van taken bouwt het MMT een goede kennis op van allerlei zaken rondom duurzaamheid. Het MMT kan hierdoor uitgroeien tot een unieke organisatie, welke binnen maar ook buiten de gemeente Teylingen zijn vruchten kan afwerpen.

Trilokaal is zeer verheugd dat het MMT nu een feit is geworden en zal de ontwikkelingen rond het MMT dan ook nauwgezet blijven volgen.

Trilokaal stelt vragen over ontbreken verlichting langs Leidsevaart

Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het College over het ontbreken van verlichting langs de N444 (Leidsevaart). De weg, tussen de A44 en de Nagelbrug, is in oktober 2018 na herinrichting heropend. Sindsdien is er nauwelijks verlichting langs de weg of het fietspad. Trilokaal ontving diverse signalen van inwoners dat zij zich in het donker onveilig voelen op deze weg en slecht zicht hebben in het donker.

In oktober 2018 is door de Provincie Zuid-Holland het weggedeelte van de N444 tussen Voorhout en de A44 verbreed en ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Wat Trilokaal betreft een mooie verbetering van de infrastructuur. Volgens richtlijn van de Provincie wordt er geen verlichting geplaatst, tenzij het nodig is. Hiermee wil de Provincie nadelige effecten van verlichting op de flora, fauna en lichtvervuiling tegengaan. Omdat er geen drukke kruispunten op dit weggedeelte zijn, is de weg en het fietspad niet verlicht. Trilokaal wil nu graag weten van het College of zij zich bij de provincie hard wil maken om alsnog verlichting langs het fietspad te realiseren, zodat inwoners zich veilig voelen.

De vragen zijn hier terug te vinden.