Fractie van Trilokaal gaat verder zonder raadslid Piket

Raadslid Dion Piket maakt per januari 2020 niet langer onderdeel uit van de fractie van Trilokaal. De heer Piket kon zich niet langer verenigen met de lijn van onze partij en heeft besloten de fractie te verlaten. De heer Piket gaat vooralsnog als eenmansfractie verder in de Teylingse gemeenteraad.

Trilokaal betreurt de beslissing van de heer Piket, maar we respecteren zijn besluit en hopen op een positieve samenwerking binnen de raad. Wij bedanken hem voor zijn jarenlange bijdrage aan Trilokaal en zijn inzet voor de lokale kiezer en we wensen hem succes in zijn verdere politieke carrière. De fractie van Trilokaal zal verdergaan met vier raadsleden om zich in te blijven zetten voor de lokale belangen van de Teylinger.

Uitreiking vrijwilligersprijs Teylingen 2019

Afgelopen donderdag, 12 december, was de uitreiking van de vrijwilligersprijs Teylingen 2019. Gedurende het jaar zijn er drie rondes geweest waar diverse vrijwilligersprojecten uit de gemeente aan mee hebben gedaan. Bij de feestelijke uitreiking afgelopen donderdag in Cheers, Voorhout, werd de hoofdprijs uitgereikt aan Project “In de buurt” van het Raamwerk. Trilokaal-raadslid Dion Piket was als jurylid de afgelopen jaren betrokken bij de vrijwilligersprijzen. 

De jurering voor de vrijwilligersprijzen wordt gedaan op drie onderdelen; Passie, onderscheidenheid en verbinding. Middels rapportcijfers worden de inzendingen beoordeeld. Per ronde leverde dat een winnaar op. In 2019 waren de kwartaalwinnaars: Project “In de buurt” van het Raamwerk, De kerstwandeling en “Heel Sassem Kwizzt”.

In het vierde kwartaal wordt de eindwinnaar bekend gemaakt. “In de buurt” is uiteindelijk de eindwinnaar geworden over heel 2019. De uitreiking van de hoofdprijs werd gedaan door wethouder Arno van Kempen. De kwartaalwinnaars ontvangen elk een prijs van 250 euro en deden mee voor de jaarprijs van maar liefst 1.000 euro. De eindwinnaar ontvangt een mooi beeldje waar “verbinding” mee wordt uitgestraald. Na de prijsuitreiking werd er nog lang nagepraat en vooral ook contacten gelegd tussen de diverse vrijwilligers-initiatieven.

De jury bestaat uit drie personen;

  • Ronique Gerlof, namens de gemeente Teylingen
  • Els Koster, namens stichting Welzijn Teylingen
  • Een raadslid vanuit de gemeente Teylingen.

Trilokaal-raadslid Dion Piket had de eer om deze rol de afgelopen drie jaar in te vullen namens de raad. Hij was tevens voorzitter van de jury. Vanaf volgend jaar draagt hij het stokje over aan Manon van Dijk, raadslid voor het CDA. Zij zal deze rol maximaal een jaar vervullen en dan het stokje overgeven aan een ander raadslid van een andere partij. “Ik heb het de afgelopen drie jaar met veel plezier mogen doen en heb gemerkt dat in Teylingen het vrijwilligers klimaat gigantisch is” – Dion Piket

Afscheidsreceptie wethouder Ten Boden op 18 december

Op 19 december, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, neemt Rob ten Boden afscheid van de raad als wethouder van de gemeente Teylingen. Op woensdag 18 december tussen 17.00 en 19.00 uur bied de Gemeente u een mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Rob in het gemeentekantoor van Sassenheim. 

Rob ten Boden is 1,5 jaar wethouder geweest namens Trilokaal in Teylingen. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet als gemeenteraadslid. In 2018 ontving hij hiervoor een koninklijke onderscheiding.  Trilokaal is Rob enorm dankbaar voor zijn grote inzet en enthousiasme, als raadslid, fractievoorzitter en wethouder.

Zien we u ook 18 december?

Trilokaal stelt schriftelijke vragen over wegvallen subsidie Veteranencentrum

De fractie van Trilokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een mogelijke sluiting van het Veteranen Ontmoetingscentrum in Teylingen. De Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek (VDB) vervult een belangrijke Wmo-functie voor de veteranen in Teylingen en omliggende dorpen. Het Veteranen Fonds, de belangrijkste subsidiebron vanuit Defensie, stopt echter per 1 januari 2020. Defensie wijst hiervoor nu naar gemeenten. Zonder ondersteuning zal het ontmoetingscentrum moeten sluiten. Trilokaal maakt zich zorgen en heeft vragen gesteld. 

Sluiting kan grote gevolgen hebben voor het welzijn van deze doelgroep en mogelijk ook voor de maatschappij. De stichting VDB probeert het gat naar de maatschappij te dichten voor de veteranen en vervult een signalerende rol als “nuldelijnshelpers”. Voor deze kwetsbare doelgroep is het ook erg belangrijk dat zij een toegankelijke, stabiele, rustige omgeving hebben waar zij hun verhaal kwijt kunnen. Zonder subsidie is zo’n ontmoetingscentrum voor een stichting als het VDB moeilijk te onderhouden. Vandaar de bezorgdheid van Trilokaal.

De vragen zijn als volgt:
1. Is het college ervan op de hoogte dat de subsidie stopt voor de veteranen ontmoetingscentra?
2. Op 11 september is er een bijeenkomst geweest van de VNG met de minister om met gemeenten te praten over veteranen ontmoetingscentra in Nederland. Aangezien Teylingen een veteranen ontmoetingscentrum heeft, is het college hierbij aanwezig geweest? Zo ja, welk standpunt heeft het college hier ingenomen?
3. Kan het college in het kader van de Wmo aangeven of er mogelijkheden zijn het veteranen ontmoetingscentrum te ondersteunen?
4. Is het college voornemens om een eventuele toekomstige sluiting van het in Teylingen gevestigde veteranen ontmoetingscentrum proberen te voorkomen?
5. Gezien de functie van het veteranen ontmoetingscentrum in Teylingen voor de regio: Heeft het college reeds contact gelegd of is het college bereid om met buurgemeenten te praten over een structurele oplossing voor deze kwetsbare doelgroep? Graag toelichten.

Wethouder Rob ten Boden stopt

Met spijt deelt het bestuur van Trilokaal mede dat onze wethouder Rob ten Boden na overleg met fractievoorzitter Frans van Swieten heeft besloten om aan de gemeenteraad en het college van B&W zijn ontslag aan te bieden.

Voor Rob was het wethouderschap het logische vervolg op 12 jaar raadslidmaatschap voor Trilokaal. In een brief heeft Rob de aanleiding voor het aanbieden van zijn ontslag uitgelegd. Hij vindt dat hij door allerlei oorzaken te weinig vooruitgang boekt in de doelen waar we voor staan. Hij stopt na de raadsvergadering van 19 december 2019.

Steunpilaar
Frans van Swieten vindt het ontzettend jammer dat Rob opstapt: ‘Hij is altijd een belangrijke steunpilaar geweest voor Trilokaal. Rob staat aan de kant van de inwoners van Teylingen, denkt goed na voor hij iets doet en is een aardige vent. Het is dus logisch dat we het jammer vinden dat hij stopt. Ik heb er wel met hem over gesproken, maar het is zijn keuze’ aldus Van Swieten. Uiteraard betreurt ook het bestuur de aanleiding en de keuze die Rob heeft moeten maken en wenst Rob al het goede voor de toekomst toe.

Op zoek naar een opvolger
Trilokaal blijft deelnemen aan de coalitie. De komende tijd gaat Trilokaal het gesprek aan met mogelijke opvolgers van de wethouder. Het streven is om bij het vertrek van wethouder Ten Boden in december direct een nieuw lid voor het college van B&W te kunnen voorstellen.

Voor meer informatie neem contact op met het bestuur van Trilokaal: bestuur@trilokaal.nl.