Regionaal onderzoek naar Regiotaxi na initiatief Trilokaal

Trilokaal-raadslid Sandra Jasperse heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan en daarna schriftelijke vragen gesteld aan het College over een groot aantal klachten over de Regiotaxi. Naar aanleiding van een breed aantal probleemsignaleringen wilde de fractie van Trilokaal opheldering van het College over de gang van zaken bij de Regiotaxi. Op maandag 15 oktober werd het onderwerp besproken in de Commissie Welzijn, waar de wethouder beloofde stappen te ondernemen in de regio Holland Rijnland en een groot regionaal onderzoek te starten.

De fractie van Trilokaal ontving in het afgelopen jaar diverse klachten over de diensten van de Regiotaxi. Trilokaal-raadslid Sandra Jasperse besloot daarom om op onderzoek uit te gaan, en voerde in de zomermaanden onder andere gesprekken met Welzijn Teylingen, Holland Rijnland, klanten van de Regiotaxi en chauffeurs van A-Tax en Taxi Brouwer. Hoewel het percentage geregistreerde klachten over de Regiotaxi erg laag ligt, kwamen er uit het onderzoek duidelijk andere signalen naar voren. Naast klachten over ritten zelf lijkt er iets mis te gaan in de registratie van de klachten, worden klachten niet goed opgepakt en bleek de klachteningang nauwelijks toegankelijk. Ook ervaren klanten veel drempels om klachten in te dienen. Dit zorgt voor scheve statistieken.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de fractie van Trilokaal vragen gesteld aan het College (Deze zijn hier terug te vinden). Uit de beantwoording komt naar voren hoe de normale gang van zaken zou moeten zijn, wat echter in schril contrast staat met de ervaringen die wij terug hebben gekregen van klanten. Tijdens de Commissie Welzijn van 15 oktober heeft Trilokaal het onderwerp daarom laten agenderen om in gesprek te gaan met wethouder Arno van Kempen en de andere partijen. De wethouder gaf in zijn reactie aan dat er evenwel veel ritten gewoon goed gaan, maar dat hij is geschrokken van de signalen en dat hij deze zeer serieus neemt. Belangrijkste uitkomst hierbij is dat er een grootschalig onderzoek wordt gepland in de gehele regio Holland Rijnland om de klachten goed te inventariseren. Daarnaast zal de wethouder bestuurlijk in overleg gaan in de regio Holland Rijnland en gaat er beter gemonitord worden op de binnenkomst van klachten.

Trilokaal is zeer tevreden met de reactie van de wethouder en hoopt dat er nu verbeteringen bij de Regiotaxi in gang kunnen worden gezet. De fractie van Trilokaal zal de situatie nauwlettend blijven volgen in afwachting van het onderzoek.

Raadsprogramma aangenomen, college geïnstalleerd

Tijdens de speciale raadsvergadering van donderdagavond 31 mei is het raadsprogramma van VVD, Trilokaal en D66 aangenomen. Een ruime meerderheid van de raad stemde voor het programma. Aansluitend werd ook het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders geïnstalleerd.

Het raadsprogramma vormt de basis voor het collegeakkoord waarin de preciezere uitwerking van de programmapunten tot stand zal komen. Het college zal naast burgemeester Carla Breuer bestaan uit drie wethouders. Naast Bas Brekelmans (VVD) en Arno van Kempen (D66) neemt Rob ten Boden namens Trilokaal plaats in het college als wethouder.

Bijzonder moment tijdens de vergadering was de koninklijke onderscheiding voor Rob ten Boden, voor zijn verdiensten als raadslid. Rob is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Rob was al sinds 2002 actief als raadslid in de lokale politiek en trad af als raadslid om de functie van wethouder te kunnen vervullen.

Aan het eind van de vergadering is Martijn van Duijvenbode voor Trilokaal beëdigd als nieuw lid van de gemeenteraad. Hij vult daarmee het gat in de raad wat is ontstaan na de installatie van Rob ten Boden als wethouder. Frans van Swieten neemt per direct de functie van fractievoorzitter over van Rob.

  

Denk mee over het concept-raadsprogramma!

Met gepaste trots hebben VVD, D66 en Trilokaal afgelopen maandag het concept-raadsprogramma 2018-2022 “Vitaal Teylingen” gepresenteerd. Het programma bevat de hoofdlijnen van wat de coalitie de komende jaren wil bereiken. Dit gebeurt in vijf thema’s: Het Prettig Wonen, Sociaal en Zorg, Ondernemen, Duurzaamheid en Modern Bestuur. Het programma draait vooral om WAT de coalitie de komende jaren wil bereiken. De bijbehorende HOE wordt later uitgewerkt door het College.

Hier blijft het echter niet bij. De drie coalitiepartijen willen inwoners oproepen om mee te denken met het concept-raadsprogramma. Tot en met 20 mei is het voor iedereen in Teylingen mogelijk om mee te denken over het programma. Al veel inwoners hebben hun input op het programma gegeven!

Mist u iets in het coalitieakkoord? Of heeft u een andere goede suggestie? Wij horen graag uw feedback, tips en ideeën over de thema’s van het concept-raadsprogramma. Denk mee! Schroom niet, en laat het ons weten via de website van het programma: www.vitaalteylingen.nl.

De input wordt door de coalitiepartijen meegenomen in de eindversie van het programma. Op 22 mei vind er een workshop plaats met de oppositiepartijen om samen het concept-raadsprogramma te optimaliseren. Tijdens de raadsvergadering van 31 mei wordt het programma dan definitief bekrachtigd.

Lodewijk Grooters gekozen tot nieuwe bestuursvoorzitter Trilokaal

Afgelopen week, op 8 mei, heeft de ALV (algemene ledenvergadering) van Trilokaal plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is Lodewijk Grooters unaniem gekozen tot nieuwe bestuursvoorzitter van Trilokaal. In samenspraak met de leden is er op deze avond verder gesproken over de richting en vormgeving van de partij, als ook over de deelname aan de coalitieonderhandelingen.

Lodewijk Grooters neemt als nieuwe bestuursvoorzitter de voorzittershamer over van Fons Welters, die na de afgelopen verkiezingen gekozen werd in de gemeenteraad. Lodewijk, woonachtig in Warmond, is sinds ruim een jaar actief voor Trilokaal en was bij de afgelopen verkiezingen eveneens kandidaat voor de partij. Lodewijk is werkzaam bij het Ministerie van Defensie en vertolkt tevens een actieve rol bij het Veteranencentrum Duin en Bollenstreek. Naast Lodewijk Grooters is ook Ron Barning, woonachtig in Sassenheim, toegetreden tot het bestuur van Trilokaal als algemeen bestuurslid. Het bestuur komt daarmee weer op een totaal van vier leden.

Op de vergadering werd daarnaast akkoord gegeven door de leden over de rol van Trilokaal in de huidige coalitieonderhandelingen met de VVD en D66. Fractievoorzitter Rob ten Boden liet weten de afrondingsfase van de onderhandelingen met vertrouwen tegemoet te zien.

Winnaars prijsactie bedankt met cadeaubon

In de afgelopen verkiezingstijd heeft Trilokaal een prijsactie gehouden met een advertentie op de voorkant van de Teylinger. Inwoners die de advertentie uit de krant van 14 maart knipten en op een prominente plek ophingen, maakten kans op het winnen van een dinerbon of lunchbon. Vijf gelukkige winnaars kregen afgelopen week hun cadeaubon uitgereikt.

De actie werd georganiseerd door het campagneteam van Trilokaal in samenwerking met een aantal Teylingse ondernemers. Restaurant “Op Eigen Wijze” (Sassenheim), bistro “La Croûte” (Warmond) en brasserie “Heren 52” (Voorhout) hebben aan de actie meegewerkt. Raadsleden Dion Piket en Fons Welters hebben namens Trilokaal de bonnen aan de winnaars overhandigd, in samenspraak met de bedrijfsleiding van de restaurants.

Wij willen alle deelnemers aan de actie hartelijk bedanken voor hun bijdrage in de verkiezingstijd! Ook bedanken wij de ondernemers in Teylingen die mee wilden werken aan de actie.