Afscheidsreceptie wethouder Ten Boden op 18 december

Op 19 december, tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, neemt Rob ten Boden afscheid van de raad als wethouder van de gemeente Teylingen. Op woensdag 18 december tussen 17.00 en 19.00 uur bied de Gemeente u een mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Rob in het gemeentekantoor van Sassenheim. 

Rob ten Boden is 1,5 jaar wethouder geweest namens Trilokaal in Teylingen. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet als gemeenteraadslid. In 2018 ontving hij hiervoor een koninklijke onderscheiding.  Trilokaal is Rob enorm dankbaar voor zijn grote inzet en enthousiasme, als raadslid, fractievoorzitter en wethouder.

Zien we u ook 18 december?

Trilokaal stelt schriftelijke vragen over wegvallen subsidie Veteranencentrum

De fractie van Trilokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een mogelijke sluiting van het Veteranen Ontmoetingscentrum in Teylingen. De Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek (VDB) vervult een belangrijke Wmo-functie voor de veteranen in Teylingen en omliggende dorpen. Het Veteranen Fonds, de belangrijkste subsidiebron vanuit Defensie, stopt echter per 1 januari 2020. Defensie wijst hiervoor nu naar gemeenten. Zonder ondersteuning zal het ontmoetingscentrum moeten sluiten. Trilokaal maakt zich zorgen en heeft vragen gesteld. 

Sluiting kan grote gevolgen hebben voor het welzijn van deze doelgroep en mogelijk ook voor de maatschappij. De stichting VDB probeert het gat naar de maatschappij te dichten voor de veteranen en vervult een signalerende rol als “nuldelijnshelpers”. Voor deze kwetsbare doelgroep is het ook erg belangrijk dat zij een toegankelijke, stabiele, rustige omgeving hebben waar zij hun verhaal kwijt kunnen. Zonder subsidie is zo’n ontmoetingscentrum voor een stichting als het VDB moeilijk te onderhouden. Vandaar de bezorgdheid van Trilokaal.

De vragen zijn als volgt:
1. Is het college ervan op de hoogte dat de subsidie stopt voor de veteranen ontmoetingscentra?
2. Op 11 september is er een bijeenkomst geweest van de VNG met de minister om met gemeenten te praten over veteranen ontmoetingscentra in Nederland. Aangezien Teylingen een veteranen ontmoetingscentrum heeft, is het college hierbij aanwezig geweest? Zo ja, welk standpunt heeft het college hier ingenomen?
3. Kan het college in het kader van de Wmo aangeven of er mogelijkheden zijn het veteranen ontmoetingscentrum te ondersteunen?
4. Is het college voornemens om een eventuele toekomstige sluiting van het in Teylingen gevestigde veteranen ontmoetingscentrum proberen te voorkomen?
5. Gezien de functie van het veteranen ontmoetingscentrum in Teylingen voor de regio: Heeft het college reeds contact gelegd of is het college bereid om met buurgemeenten te praten over een structurele oplossing voor deze kwetsbare doelgroep? Graag toelichten.

Wethouder Rob ten Boden stopt

Met spijt deelt het bestuur van Trilokaal mede dat onze wethouder Rob ten Boden na overleg met fractievoorzitter Frans van Swieten heeft besloten om aan de gemeenteraad en het college van B&W zijn ontslag aan te bieden.

Voor Rob was het wethouderschap het logische vervolg op 12 jaar raadslidmaatschap voor Trilokaal. In een brief heeft Rob de aanleiding voor het aanbieden van zijn ontslag uitgelegd. Hij vindt dat hij door allerlei oorzaken te weinig vooruitgang boekt in de doelen waar we voor staan. Hij stopt na de raadsvergadering van 19 december 2019.

Steunpilaar
Frans van Swieten vindt het ontzettend jammer dat Rob opstapt: ‘Hij is altijd een belangrijke steunpilaar geweest voor Trilokaal. Rob staat aan de kant van de inwoners van Teylingen, denkt goed na voor hij iets doet en is een aardige vent. Het is dus logisch dat we het jammer vinden dat hij stopt. Ik heb er wel met hem over gesproken, maar het is zijn keuze’ aldus Van Swieten. Uiteraard betreurt ook het bestuur de aanleiding en de keuze die Rob heeft moeten maken en wenst Rob al het goede voor de toekomst toe.

Op zoek naar een opvolger
Trilokaal blijft deelnemen aan de coalitie. De komende tijd gaat Trilokaal het gesprek aan met mogelijke opvolgers van de wethouder. Het streven is om bij het vertrek van wethouder Ten Boden in december direct een nieuw lid voor het college van B&W te kunnen voorstellen.

Voor meer informatie neem contact op met het bestuur van Trilokaal: bestuur@trilokaal.nl.

Trilokaal aanwezig op de dag van de Mantelzorg

Op zaterdag 9 november vond de jaarlijkse dag van de Mantelzorg plaats. Welzijn Teylingen zette deze dag de mantelzorgers van Teylingen in het zonnetje. Ruim 100 van de 630 in Teylingen bekende mantelzorgers kwamen op het evenement af. Trilokaal was er ook bij in de persoon van raadslid Sandra Jasperse. 

“Een geslaagde dag!” Zo omschreef Jasperse de dag. Er was van alles te beleven. Mantelzorgers gingen met elkaar het gesprek aan, konden dansen of lieten zich even verwennen. Bijvoorbeeld met een knipbeurt bij de kapper of met een gezichtsbehandeling, handmassage of voetverzorging. Daarnaast waren er creatieve workshops en informatiestands. Uiteraard was er ook een heerlijke lunch. Met recht een dag waarbij de mantelzorgers verwend werden.

Er was deze dag ook speciaal aandacht voor respijtzorg. Sandra Jasperse: “Het is goed om te horen waar mantelzorgers behoefte aan hebben als het gaat om respijtzorg. Welzijn Teylingen heeft er goed aan gedaan om via gesprekleiders goede informatie op te halen. Zo kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat onze mantelzorgers nog beter ondersteund worden”. Het aantal mantelzorgers neemt in het hele land toe. Gelukkig weten er steeds meer mensen hun weg te vinden naar de gemeente of welzijn Teylingen als er ondersteuning nodig is. Op een dag als deze volgen er ook vele verhalen van mensen die steun en hulp hebben ervaren vanuit de gemeente bij de zorg voor hun naaste.

De dag van de mantelzorg kende zo’n grote opkomst dat er volgend jaar meer capaciteit gewenst is. Ondanks dat heeft Welzijn Teylingen onder leiding van Leny Noteboom deze dag in goede banen weten te leiden. Namens Trilokaal, bedankt voor het organiseren!

Trilokaal brengt sociale kaart weer onder de aandacht

Tijdens de meest recente vergadering van de Commissie Welzijn heeft Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode opnieuw opgeroepen tot de komst van een sociale kaart. De komst van een sociale kaart in Teylingen is al jaren een speerpunt van de partij.

In de vergadering van 17 juni stond het project Integrale Toegang op de agenda. Volgens van Duijvenbode ligt er in de driehoek tussen het project Integrale Toegang, het sociale team en een sociale kaart een krachtige combinatie om het zorglandschap overzichtelijker te maken voor inwoners, raadsleden, ambtenaren en zorgprofessionals. Diverse andere partijen steunden de oproep voor de komst van een sociale kaart.

Een sociale kaart is een online (maar soms ook offline) medium waarop een zorglandschap in een regio in kaart wordt gebracht. De sociale kaart kan tevens als informatieplatform dienen. Trilokaal heeft eerder in 2016 en 2017 al moties ingediend over dit onderwerp die raadsbreed zijn aangenomen.

De wethouder heeft in reactie laten weten dat er is ingezet op het platform Buurbook als sociale kaart. Later dit jaar komt de wethouder met een raadsmemo om de stand van zaken toe te lichten en dan wordt er opnieuw gesproken over dit onderwerp.