Trilokaal blij met steun voor Veteranenstichting

Tijdens de Commissie Welzijn verleden week heeft wethouder Arno van Kempen aangekondigd dat er vanuit HLT een voorstel wordt voorbereid om het Veteranenontmoetingscentrum in Sassenheim financieel te ondersteunen. Dit als antwoord op een rondvraag van Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode naar een statusupdate over het eventuele redden van het Veteranenontmoetingscentrum. Trilokaal heeft zich hier de afgelopen jaren herhaaldelijk voor ingespannen

De steun wordt niet zozeer gegeven om het ontmoetingscentrum in stand te houden, maar vanwege de zorgfunctie die het centrum heeft, aldus de wethouder. Financiële ondersteuning was hard nodig, want de landelijke steun stopt per 1 januari 2021 waardoor het voortbestaan van het centrum in gevaar zou komen. Trilokaal heeft zich sinds de verkiezingen in 2018 al uitgesproken over gemeentelijke steun voor het Vetarenencentrum. Na onder meer ingediende schriftelijke vragen is het verlossende woord er nu uit. Trilokaal is zeer verheugd met het voorgenomen besluit van de wethouder!

Trilokaal steunt leden met bloemen

Diverse bestuursleden, fractieleden en wethouder Hooij hebben zaterdag 2 mei bloemen gebracht bij alle leden van Trilokaal. Door het coronavirus hebben veel mensen het moeilijk en zijn mensen sneller eenzaam omdat het sociale leven stil is gevallen. Om de leden van Trilokaal een hart onder de riem te steken in deze tijden kregen zij allemaal een bosje tulpen overhandigd.

De actie werd gestart door fractievoorzitter Frans van Swieten, die het eerste bos bloemen overhandigde aan oud-wethouder Rob ten Boden en zijn vrouw. Ook wethouder Heleen Hooij was van de partij en ze liet zich informeren wat de leden zoal moeten doorstaan in deze lastige tijden. Uiteraard hielden de bezorgers bij deze actie anderhalve meter afstand.

Trilokaal wil goed contact blijven houden met haar achterban en de inwoners van Teylingen en door deze actie hopen zij aan een van haar speerpunten te voldoen; het continue creëren van betrokkenheid met de inwoners van Teylingen en de leden van de partij. Ook lid worden van dé lokale politieke partij in Teylingen? Neem contact op met het bestuur via bestuur@trilokaal.nl.

Heleen Hooij officieel benoemd als wethouder Trilokaal

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 maart is Heleen Hooij officieel benoemd als wethouder in Teylingen. Zij brengt naast 14 jaar ervaring als raadslid ook 3 jaar ervaring als wethouder mee. De fractie en het bestuur van Trilokaal zijn verheugd met de benoeming van Heleen.

Direct na haar benoeming gaf Heleen aan dat zij zich zal inzetten samen met raad, college, inwoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren om resultaten te bereiken. Resultaten die voor de inwoners van Teylingen belangrijk zijn. Zij voegde daaraan toe dat zij wethouder voor alle politieke partijen wil zijn. Binnenkort zal zij kennis maken met de fracties en vernemen welke zaken voor hen belangrijk zijn en de rol die Heleen daarin kan spelen.

Heleen heeft participatie als belangrijk speerpunt want “samenwerken is de sleutel voor het oplossen van problemen”. Haar portefeuille kent onder andere de volgende onderdelen: duurzaamheid, energietransitie, afvalverwerking, natuur en groen. “Kortom voldoende uitdagingen waar ik mee aan de slag ga!” meldde Heleen enthousiast.

Zij voegde daaraan toe de komende tijd op pad te gaan om ter plekke te worden geïnformeerd over zaken die nu spelen, die in voorbereiding zijn of in de nabije toekomst aandacht vragen. Heleen gaf aan zichtbaar en benader te willen zijn voor inwoners, organisaties en ondernemers in Teylingen.

Voorafgaand aan de benoeming van Heleen werd een debat gevoerd over het verlenen van ontheffing ingezetenschap. Zij stapt halverwege de raadsperiode in als wethouder en dan is het gebruikelijk de raad ontheffing te vragen. Uiteindelijk stemde 21 raadsleden voor deze ontheffing en 1 tegen waardoor Heleen in Heemstede mag blijven wonen.

Trilokaal maakt hiermee een uitzondering voor het ingezetenschap binnen eigen gemeentegrenzen, onder andere vanwege de korte tijd die nog resteert in deze raadsperiode. Aan de hand van de strenge eisen van de Raad en van Trilokaal is er geen kandidaat binnen Teylingen gevonden die aan de kwaliteitseisen voldeed én direct beschikbaar was. Met Heleen Hooij is er een zeer gemotiveerde en bestuurlijk ervaren wethouder gevonden die vastberaden is om de komende twee jaar mooie resultaten neer te zetten in het College.

De fractie kijkt uit naar de samenwerking met Heleen in de raad en wenst haar heel veel succes!

Trilokaal stelt opnieuw schriftelijke vragen over de Regiotaxi

De fractie van Trilokaal heeft, bij monde van raadslid Sandra Jasperse, nieuwe schriftelijke vragen gesteld over de problemen bij de Regiotaxi. Na eerdere discussies in de Commissie Welzijn heeft er een regionaal onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten van dat onderzoek duiden nog altijd niet de klanttevredenheid en klachtafhandeling als verbeterd worden ervaren. 

Na diverse constateringen over problemen met onder andere de klachtafhandeling werd het onderwerp Regiotaxi voor het eerst besproken in de Commissie Welzijn van oktober 2018. Na brede steun vanuit de Commissie werd er een regionaal onderzoek in Holland-Rijnland (HR) verband opgestart. De uitkomst van het onderzoek toont een positief rapportcijfer (7,2) en maakt melding van diverse verbeteringen.

Een scherpe blik op de uitkomsten toont echter aan dat er nog altijd veel ontevredenheid is over een divers aantal diensten van de regiotaxi, waaronder over de klachtafhandeling. Zo geeft een meerderheid van de respondenten aan dat er veel mis gaat in de communicatie en dat de ritten nog altijd erg uitlopen qua rittentijd.

Om die reden dient Trilokaal wederom schriftelijke vragen in over de klachtafhandeling, de verhouding van de uitkomsten tot Teylingen en waarom de uitkomsten van het onderzoek niet naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

Voor een uitgebreide toelichting en alle 8 vragen in overzicht, klik dan hier.

Trilokaal draagt Heleen Hooij voor als kandidaat wethouder

De fractie en het bestuur van Trilokaal dragen Heleen Hooij voor als nieuwe wethouder. Zij volgt Rob ten Boden op. Hooij was bijna drie jaar wethouder in Heemstede (2015-2018). Op dit moment is zij raadslid in die gemeente.

Hooij is blij met de voordracht. “Teylingen is een fantastische gemeente, met drie dorpen waar het heerlijk wonen, werken en recreëren is. Ik houd van uitdagingen en ben zeer gemotiveerd me in te zetten voor een duurzaam, slagvaardig en innovatief Teylingen. Ik kijk ernaar uit samen met de andere leden van het college, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie de ambities voor Teylingen en haar inwoners waar te maken.”

Ook de fractie van Trilokaal kijkt uit naar haar benoeming. Fractievoorzitter Frans van Swieten: “De fractie is verheugd met de komst van Heleen Hooij. Zij heeft veelzijdige bestuurlijke ervaring, zowel in het bedrijfsleven als wethouder. Bovendien kent zij, na veertien jaar raadslidmaatschap, de ins en outs van de lokale politiek. We hebben met haar gesproken over de vraagstukken, ontwikkelingen en kansen voor de gemeente Teylingen. We hebben er alle vertrouwen in dat Heleen zich met 100% inzet voor een Vitaal Teylingen.”

In Heemstede is Hooij raadslid voor de VVD. Dat vormde geen beletsel voor haar kandidaatstelling, aldus Van Swieten. “Natuurlijk hebben we eerst binnen de eigen gelederen geprobeerd een kandidaat te vinden. Toen dat niet lukte, zijn we verder gaan kijken. We zochten iemand met bestuurlijke ervaring, die heeft aangetoond zaken voor elkaar te kunnen krijgen. In die zoektocht kwamen we terecht bij Heleen. Tijdens de gesprekken bleek dat haar standpunten dicht bij die van Trilokaal liggen. Zij is daarom een uitstekende kandidaat voor onze partij.”

Van 2010 tot 2015 was Heleen algemeen secretaris bij de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Daarvoor was zij secretaris Bestuur en Directie bij bloemenveiling Royal FloraHolland. Na haar studie in Wageningen heeft zij 5 jaar ontwikkelingswerk gedaan in Jemen en Pakistan.

Er zal indien nodig, op verzoek, een extra raadsvergadering door de burgemeester uitgeschreven worden waarin de benoeming van de kandidaat wethouder op de agenda staat.