Onze successen in de afgelopen raadsperiode

Verkiezingsbeloftes? Trilokaal maakt ze waar!

Het is een terugkerend onderwerp bij de verkiezingen: verkiezingsbeloftes. En beloftes maken schuld. Ondanks dat we de afgelopen vier jaar in de oppositie hebben gezeten, zijn wij zeer tevreden over wat wij de afgelopen raadsperiode hebben bereikt. Trilokaal heeft in de afgelopen jaren gedaan wat we in 2014 hebben beloofd. Dicht bij de inwoners en met een hart voor de lokale zaak heeft Trilokaal zich ingezet voor de belangen van de Teylinger. Een overzicht met enkele highlights:

Betaalbare huisvesting als prioriteit
In tegenstelling tot de meeste andere partijen roepen wij al lange tijd dat er een tekort is aan betaalbare huisvesting voor starters, jongeren en ouderen. Dankzij Trilokaal is dit afgelopen raadsperiode eindelijk opgenomen in de programmabegroting als een van de speerpunten waarmee de gemeente aan de slag moet.

Meer initiatieven op duurzaamheidsgebied
Wij dragen graag uit dat wij een initiatiefrijke en duurzame partij zijn en dat hebben we de afgelopen raadsperiode geïllustreerd met diverse succesvolle initiatiefvoorstellen op duurzaamheidsgebied, zoals de duurzaamheidslening en de duurzaamheidsmaatschappij Teylingen. Overigens heeft Trilokaal over de afgelopen jaren gezien de meeste initiatieven aangedragen van alle partijen.

Toegankelijke wegen
Het toegankelijk houden van wegen hebben wij kracht bijgezet door bij alle aanpassingen aan wegen extra aandacht te vragen voor de toegankelijkheid voor rollator- en rolstoelgebruikers. Zo is de Wasbeekerlaan in Sassenheim een heel stuk prettiger geworden bijvoorbeeld.

Monumentenbeleid
Mede met dank aan Trilokaal ligt er nu een gedegen beleid om monumenten in Teylingen te beschermen, zoals wij in 2014 ook beloofd hebben.

Iedere sport is belangrijk
Met inzet van Trilokaal worden alle sporten nu ‘gelijk’ behandeld, waardoor ook de bridgevereniging bijvoorbeeld recht heeft op een fatsoenlijke subsidie en accommodatie.

Toekomstbestendig afvalbeleid
Trilokaal heeft, zoals beloofd in 2014, ingezet op een vernieuwend afvalbeleid waarmee we de toekomst in kunnen. Wij hebben daarom enkele geldverkwistende schijnoplossingen zoals omgekeerd inzamelen tegen weten te houden. We kunnen nu de komende raadsperiode mooi doorpakken met nieuw beleid.

Hart voor onze inwoner!
En het belangrijkste: wij hebben beloofd ons in te zetten voor de problemen van de lokale inwoner en dat hebben wij gedaan. Gelukkig zijn we regelmatig door inwoners benaderd en hebben we vele successen weten te boeken. Zo hebben wij contractschending bij huurverhoging voor de bewoners aan de Industriekade tegen weten te houden. Een ander voorbeeld: het tegengaan van ambtelijke bemoeienis over aanpassingen aan schuurtjes in de Postwijk.

Dit is een kleine greep uit onze bijdrage van de afgelopen raadsperiode. Naast de genoemde voorbeelden hebben wij op alle vlakken zoals zorg, parkeergelegenheid, natuur, toerisme en op ondernemersgebied, ons steentje bijgedragen.

Op naar nog vier mooie en succesvolle jaren. Stem 21 maart in Teylingen op Trilokaal!