Mary van de Laak

Leeftijd: 56
Woonplaats: Voorhout
Beroep of beroepservaring: Gepensioneerd militair

Persoonlijke speerpunten: armoedebestrijding, veiligheid,
aantrekkelijk maken van de centra

Over Mary van de Laak:

Mijn naam is Mary van de Laak, 56 jaar jong, en gepensioneerd militair. Momenteel ben ik als vrijwilliger actief bij BO (de Omroep van de Bollenstreek), in theater ’t Onderdak en voor de Veteranen Duin en Bollenstreek.

Vóór de gemeentelijke fusie in 2005 mocht ik als raadslid, in Voorhout, al ervaren wat de prachtige maar verantwoordelijke functie van volksvertegenwoordiger is. Diezelfde ervaring heb ik opgedaan als belangenbehartiger bij Defensie – als Medezeggenschapslid – en als kaderlid van de Militaire vakbond AFMP. Daarnaast had ik met mijn nevenfunctie als Vertrouwenspersoon ook een adviserende rol, maar bovenal een luisterend oor.  En dat wil ik ook voor u zijn. Ik luister graag naar uw ergernissen en tips op het gebied van o.a. de verkeersveiligheid en naar uw ideeën voor een levendige dorpskern. Ik trek mij het lot van onze jongeren en ouderen aan als het gaat om woon-, cultureel- en sociaal beleid. En (stille) armoede hoort daar niet bij. Nooit.

Ik weet wat er leeft. Samen staan we sterk. Laat mij uw vertegenwoordiger zijn!