Gemeenteraad akkoord met oprichting Meermaker Teylingen

De gemeenteraad van Teylingen heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari 2019 unaniem ingestemd met de oprichting van een unieke duurzaamheidsmaatschappij “MeerMaker Teylingen” (MMT). Het MMT is voortgekomen uit het initiatief DMT (Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen) van Trilokaal uit 2017. Fractievoorzitter Frans van Swieten en wethouder Rob ten Boden zijn als initiatiefnemers trots dat na deze lange voorbereiding uiteindelijk dit resultaat is behaald.

Het MMT heeft als doel om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente aan te jagen en te ondersteunen. Dat gebeurt nu dus onder de naam MeerMaker Teylingen, wat is ontstaan uit samenwerking met de duurzaamheidsaanjager MeerMaker uit Haarlemmermeer. Trilokaal is na het lanceren van het oorspronkelijke initiatiefvoorstel continue betrokken geweest bij de deelstappen die nodig waren om de raad te overtuigen van het nut en de waarde van een duurzaamheidsmaatschappij. Het MMT sluit bovendien mooi aan op het eerder initiatief van Trilokaal binnen de gemeente Teylingen tot het verstrekken van een duurzaamheidslening.

Het MMT gaat zich richten op drie gebieden:

  • Het informeren en enthousiasmeren van inwoners en bedrijven voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Het MMT biedt ondersteuning bij de aanvraag van duurzaamheids- subsidies en leningen.
  • Het investeren in innovatieve projecten welke kunnen leiden tot alternatieven voor het verminderen van energiegebruik, het opwekken van energie, enz. Voorwaarde hierbij is dat er medefinanciers zijn en het geïnvesteerde geld ook weer terugvloeit naar de gemeente.
  • Het uitvoeren van een deel van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda.

Door de combinatie van taken bouwt het MMT een goede kennis op van allerlei zaken rondom duurzaamheid. Het MMT kan hierdoor uitgroeien tot een unieke organisatie, welke binnen maar ook buiten de gemeente Teylingen zijn vruchten kan afwerpen.

Trilokaal is zeer verheugd dat het MMT nu een feit is geworden en zal de ontwikkelingen rond het MMT dan ook nauwgezet blijven volgen.