Wisseling in de fractie van Trilokaal

PERSBERICHT, Sassenheim 1 april 2015.

Wisseling in de fractie van Trilokaal

Elly van der Geest-Wijsman zegt haar raadslidmaatschap op

 Het bedrijven van politiek knelde op enkele momenten met de verantwoording voor haar onderneming. Als raadslid wil zij 100% integer zijn, maar ook haar ondernemersbelangen  kunnen verdedigen. Wanneer er situaties spelen waar relaties van het bedrijf bij betrokken zijn, zou dit belangenverstrengeling kunnen oproepen. Het gebeurde voor haar gevoel te vaak dat zij pas op de plaats moest maken. Opmerkingen in de raad bij behandeling van zaken van ondernemers die tevens raadslid zijn heeft zij als respectloos ervaren. Zij heeft daarom de beslissing genomen om het raadslidmaatschap te beëindigen.

Het feit dat de partij en bewoners van Teylingen hun vertrouwen in haar hebben uitgesproken maakte het geen gemakkelijke beslissing. Haar inzet voor het maatschappelijk belang heeft ze als zeer prettig ervaren en zij bedankt iedereen voor de prettige samenwerking.

In de raadsvergadering van 30 april 2015 zal Elly van der Geest-Wijsman haar taken als raadslid voor Trilokaal beëindigen.

In dezelfde vergadering zal Frans van Swieten benoemd worden als haar opvolger. Frans is nu voorzitter van het bestuur van Trilokaal. De fractie van Trilokaal kan derhalve de vaart er in houden met de politieke werkzaamheden voor de inwoners van Teylingen.

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor Wisseling in de fractie van Trilokaal

Interview Trilokaal en D66 BO

Middels deze link kunt u een interview bekijken van het stuur van de Bollenstreek
Een periodiek interview van politieke partijen in de gemeenten van de Bollenstreek: bollenstreekomroep.nl/tv/394

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor Interview Trilokaal en D66 BO

VLPZH krijgt geen zetel

De VLPZH heeft geen zetel in de provinciale staten gekregen van de kiezers
Jammer dat we de lokale belangen nu niet in de provincie kunnen vertegenwoordigen
We gaan de komende jaren werken aan grotere bekendheid van ons doel en nut voor de provincie als verenigde lokale partijen

In ieder geval hebben we al een mooi resultaat bereikt dat we regionaal als lokale partijen samenwerken
Dat geeft ons meer slagkracht

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor VLPZH krijgt geen zetel

Provincies overbodig

Mooi artikel voor de provinciale staten verkiezingen 2015 in dichtbij.nl : http://www.dichtbij.nl/duin-en-bollenstreek/regionaal-nieuws/artikel/3940805/provincies-overbodig.aspx

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor Provincies overbodig

Verkiezingen Provinciale Staten 2015

Trilokaal doet mee aan de Provinciale Staten verkiezingen met de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland
De fractieleden zijn allen verkiesbaar : http://www.vlpzh.nl/lijst-ps2015

Wilt u meer weten over de VLPZH, klik dan op deze link : http://www.vlpzh.nl

U kunt ons ook vinden op Facebook : https://www.facebook.com/pages/Verenigde-Lokale-Partijen-Zuid-Holland/584289548368685?fref=ts

Het mooie van de VLPZH is ook nog dat andere lokale partijen lid kunnen worden na de verkiezingen. Ook dan zullen we hen bij de Provinciale Staten vertegenwoordigen. Zie www.vlpzh.nl/lid-worden STEM DUS LIJST 14

Het doel van de Verenigde Lokale Partijen is het zijn van oren en ogen van de onafhankelijke lokale partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, zodat deze nog meer voor de eigen plaatselijke kiezers kunnen betekenen. De vertegenwoordiging in de Zuid-Hollandse Staten is tevens de spreekbuis van de aangesloten lokale partijen op provinciaal niveau. Omdat we als lokale partij veelal niet weten wat in de Staten van Zuid-Holland gebeurd willen wij daar vertegenwoordigers hebben die tijdige en adequate informatie verschaffen aan de aangesloten lokale partijen.

Het uitgangspunt van de nieuwe partij is de zelfstandigheid van de individuele lokale partij. Wij streven geen eigen organisatiestructuur na, geen bemoeienis van bovenaf en van buiten de gemeentegrenzen. Er is geen sprake van harmonisatie van partijprogramma’s wat zou kunnen leiden tot een centraal, zelfs landelijk, programma.

Inhoudelijk hebben we wel vier algemene doelstellingen geformuleerd naast de bestaande, lokale verkiezingsprogramma’s.

1 De provincie moet op den duur als aparte bestuurslaag verdwijnen. De taken moeten enerzijds naar het rijk, anderzijds naar de gemeenten worden overgeheveld. Op dat laatste punt is de jeugdzorg al een stap in deze richting.

2. Wat lokaal kan, moet ook lokaal plaatsvinden, de provincie moet zich beperken tot de eigen kerntaken, zoals ruimtelijke ordening en milieu.

3. Degelijk begrotingsbeleid, dus niet meer uitgeven dan er binnen komt

4. De provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen dalen en mogelijk zelfs worden afgeschaft als de provincie verdwijnt.

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor Verkiezingen Provinciale Staten 2015

Interview begroting 2015

Onderstaande link speelt op youtube een opname af van een interview van Trilokaal met de VVD over de begroting 2015

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor Interview begroting 2015

Commissie Standpunten

Commissie standpunten december 2014

Bovenstaand een link naar de door trilokaal ingenomen standpunten m.b.t. besluiten in de lopende commissievergaderingen

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor Commissie Standpunten

Trilokaal bedankt de kiezers

Trilokaal is zeer verheugd met de ondersteuning van de kiezers voor de groei van de lokale politiek
Van 2 naar 4 zetels in de gemeenteraad van Teylingen is een fantastisch resultaat
Dat betekent niet dat we nu klaar zijn door de campagne af te sluiten, integendeel
De komende weken wordt het hard werken om zoveel mogelijk van onze programmapunten te realiseren in een overeenkomst voor de komende vier jaar
De afgelopen jaren hebben we met alle partijen goed samen kunnen werken en steeds voor onze achterban de belangen kunnen behartigen
Wij gaan de onderhandlingen voor een plek in het college derhalve met plezier aan en zijn er van overtuigd dat we toegevoegde waarde zullen bieden
Met onverminderd enthousiasme blijven we in gesprek met de inwoners van Teylingen

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor Trilokaal bedankt de kiezers

Verkiezingslied Trilokaal

15 maart heeft Trilokaal op de verkiezingsmarkt in Sassenheim een lied gepresenteerd.
De tekst gaat over de belangrijke punten van ons programma.
Met veel plezier en aandacht van de kiezers op de markt hebben wij onderstaande clip opgenomen.
http://youtu.be/X1rLx2fLZkk
Met dank aan TGP Media Producties voor een snelle productie

Onderstaand de tekst van het lied, orgineel van Jack Johnson, Upside Down

Teylingen
3 mooie dorpen in de Bollenstreek
met elk een eigen sfeer, maar samen ook
Stemmen de inwoners volgende week
Op de politici, die willen wel
Maar lokaal mag wel wat meer zegkracht
want ook de burgers hebben veel bedacht
dus zingen we vandaag samen dit lied

19 maart stemmen we Trilokaal
Wonen voor jongeren is toch heel normaal
en zorg voor ouderen al helemaal
een schoon en groen dorp, ja dat willen wij
want prettig wonen maakt ons blij

In Teylingen
vieren we graag een feestje, met elkaar
We zien je snel op een zonnig terras
dan praten we over je liefste wens

19 maart stemmen we Trilokaal
Wonen voor jongeren is toch heel normaal
en zorg voor ouderen al helemaal
een schoon en groen dorp, ja dat willen wij
want prettig wonen maakt ons blij

En wij zijn, de enige, lokale partij van teylingen

Trilokaal
Wonen voor jongeren is toch heel normaal
en zorg voor ouderen al helemaal
een schoon en groen dorp, ja dat willen wij
want prettig wonen maakt ons blij

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor Verkiezingslied Trilokaal

Trilokaal studeert verkiezingslied in

Trilokaal studeert verkiezingslied in

PERSBERICHT, Sassenheim 8 maart 2014

Trilokaal werkt aan een lied om de inwoners te inspireren voor de verkiezingen op woensdag 19 maart 2014.

krantbericht

Onder begeleiding van Anne Paardekooper studeren Rob ten Boden en Eger Bom in zomerse omstandigheden op de tekst voor het verkiezingslied van Trilokaal.
In vrolijke sfeer wordt de melodie voor het lied uitgekozen. Na een half uurtje songs luisteren is een goede melodie gevonden waar inspirerende tekst bij geschreven kan worden.
Met enthousiaste en af en toe hilarische input komt de tekst tot stand en kan begonnen worden met de poging om de tekst ook muzikaal te laten klinken. Na een aantal repetities is de juiste vorm gevonden en zingt het trio er vrolijk op los.
Trilokaal zal het lied op de verkiezingsmarkt ten gehore brengen. Zij nodigen u daarvoor uit op het Kerkplein in Sassenheim op zaterdag 15 maart, om 14:00 uur.

Sassenheim, campagneteam Trilokaal

Geplaatst in Berichten | Reacties staat uit voor Trilokaal studeert verkiezingslied in