Geslaagde ochtend NLdoet 2021

Ook dit jaar heeft de fractie van Trilokaal meegedaan aan vrijwilligersinitiatief NLdoet. Bij de Bolero in Voorhout hebben de fractieleden, wethouder Heleen Hooij en enkele sympathisanten de balkons van de zorglocatie voorzien van nieuw groen. Het was een zonnige, geslaagde ochtend!

Trilokaal stelt schriftelijke vragen over invloed “Vastgoedcowboys” op huizenmarkt in Teylingen

Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft schriftelijke vragen gesteld over de invloed van zogeheten “Vastgoedcowboys” op de huizenmarkt van Teylingen. Uit recent onderzoek van Omroep West is gebleken dat in 2020 maar liefst 22,6% van alle verhandelde woningen in Teylingen is gekocht door een investeerder. Zorgelijk en onwenselijk! Deze investeerders kopen namelijk geen huis om er zelf in te wonen, maar om het particulier te verhuren of op te knappen en dan voor meer geld door te verkopen. Dit maakt het voor starters nog eens een keer moeilijker om de huizenmarkt te betreden.

Landelijk wordt er nieuwe wetgeving voorbereid, maar ook lokaal zijn er plannen in de maak om zeker nieuwbouwwoningen te beschermen. De vragen richten zich met name op het bovenhalen van cijfers en gegevens (wat is er met deze 168 woningen gebeurd?), wat de status is van de te ontwikkelen maatregelen en in hoe het College aankijkt tegen aanvullende maatregelen. De vragen zijn hier terug te vinden.

Trilokaal polst situatie bij Voedselbank Teylingen

De afgelopen periode zijn er steeds meer signalen geweest dat het met de voedselbanken in Nederland niet goed gaat. Er wordt regelmatig over gesproken op tv, Radio 538 zamelt geld in voor voedselbanken en ook in de media wordt er steeds meer over gesproken. Bij de fractie van Trilokaal rees dan ook de vraag hoe het met de voedselbank in Teylingen gaat. Fractielid Sandra Jasperse legde een werkbezoek af.

Hoe gaat het met onze voedselbank in Teylingen? Redden ze het? Zijn er knelpunten en welke knelpunten zijn er? Die vragen meer stonden centraal bij het werkbezoek van Sandra. Ze was aangenaam verrast hoe goed de voedselbank in onze gemeente georganiseerd is. Er zijn in Teylingen, geen tekorten, er is geen geldgebrek en er zijn ook geen extra mensen bijgekomen door de corona crisis.

De goede organisatie van de voedselbank in Teylingen is debet aan deze positieve situatie. De gemeente levert 8 uur maatschappelijk werk per week aan de voedselbank. Daardoor kunnen nieuwe mensen goed gescreend worden en is er goede ingang naar de voedselbank. Daarnaast heeft de voedselbank van Teylingen een goed netwerk aan ondersteuning, voor de toeleiding van cliënten (maatschappelijk werk en vele andere instanties) en het inzamelen van geld en voedsel.

Naast ondersteuning vanuit de gemeente, lokale middenstand, maatschappelijker werkers en brandweer zijn er ook projecten bij scholen en wordt er bij de kerk ingezameld. Er zijn geldelijke donaties en als de voedselbank ooit in de problemen komt, zijn er nog verschillende plekken waar ze om hulp kunnen vragen.

Over de gemeente zijn de mensen van de voedselbank goed te spreken. Er wordt regelmatig gepolst vanuit de gemeente of er hulp nodig is, maar tot dusver is dat niet nodig gebleken. Ze vinden het wel fijn dat als er problemen zouden zijn, dat er steun is. Er wordt soms zelfs voedsel naar de voedselbank in Lisse, Hillegom en Leiden gebracht.

De voedselbank gaf twee punten van aandacht aan in deze tijd. Er is een verwachting dat als er problemen komen voor onze voedselbank (die samenhangen met de coronacrisis), dat die in maart of april meer zichtbaar zullen gaan worden. Ook hebben meer dan de helft van de supermarkten aangegeven dat er in verband met de maatregelen er tijdelijk geen houdbare producten aan winkelende mensen mogen worden gevraagd. Gelukkig is er voor dit laatste ook al een oplossing gevonden.

Trilokaal is er trots op, hoe de voedselbank haar zaken voor elkaar heeft. Het laat weer eens zien hoeveel mensen er in de gemeente zijn die hart hebben voor andere mensen en hoeveel vrijwilligers er zijn. Complimenten!

Trilokaal teleurgesteld over stopzetten Meermaker Teylingen

Bij de Raadsvergadering van donderdag 28 september 2020 is het doek gevallen voor Meermaker Teylingen (MMT). Meermaker, de duurzaamheidsaanjager voor Teylingen, werd begin 2019 in het leven geroepen na een initiatiefvoorstel van Trilokaal uit 2017. Tot onze teleurstelling was een meerderheid van de Raad na een jaar al voor het stopzetten van alle activiteiten. 

Trilokaal diende samen met D66, de CU en de fractie Koot een motie in om dit tegen te gaan en enkel te stoppen met de investeringstaken van Meermaker en continuering van de overige taken te onderzoeken. Meermaker heeft in een jaar tijd veel expertise opgebouwd en gedeeld en kent een goed netwerk om duurzaamheid bij bedrijven aan te jagen. Stoppen met Meermaker was in onze optiek dan ook enorm zonde en veel te prematuur. De motie van o.a. Trilokaal haalde echter geen meerderheid van de Raad waardoor Meermaker wordt stopgezet. Dit betekent dat het College bepaalde duurzaamheidstaken opnieuw moet bekijken.

Trilokaal betreurt het besluit van de Raad en zal zich blijven inzetten om duurzaamheid aan te blijven jagen voor Teylingen.