Trilokaal polst situatie bij Voedselbank Teylingen

De afgelopen periode zijn er steeds meer signalen geweest dat het met de voedselbanken in Nederland niet goed gaat. Er wordt regelmatig over gesproken op tv, Radio 538 zamelt geld in voor voedselbanken en ook in de media wordt er steeds meer over gesproken. Bij de fractie van Trilokaal rees dan ook de vraag hoe het met de voedselbank in Teylingen gaat. Fractielid Sandra Jasperse legde een werkbezoek af.

Hoe gaat het met onze voedselbank in Teylingen? Redden ze het? Zijn er knelpunten en welke knelpunten zijn er? Die vragen meer stonden centraal bij het werkbezoek van Sandra. Ze was aangenaam verrast hoe goed de voedselbank in onze gemeente georganiseerd is. Er zijn in Teylingen, geen tekorten, er is geen geldgebrek en er zijn ook geen extra mensen bijgekomen door de corona crisis.

De goede organisatie van de voedselbank in Teylingen is debet aan deze positieve situatie. De gemeente levert 8 uur maatschappelijk werk per week aan de voedselbank. Daardoor kunnen nieuwe mensen goed gescreend worden en is er goede ingang naar de voedselbank. Daarnaast heeft de voedselbank van Teylingen een goed netwerk aan ondersteuning, voor de toeleiding van cliënten (maatschappelijk werk en vele andere instanties) en het inzamelen van geld en voedsel.

Naast ondersteuning vanuit de gemeente, lokale middenstand, maatschappelijker werkers en brandweer zijn er ook projecten bij scholen en wordt er bij de kerk ingezameld. Er zijn geldelijke donaties en als de voedselbank ooit in de problemen komt, zijn er nog verschillende plekken waar ze om hulp kunnen vragen.

Over de gemeente zijn de mensen van de voedselbank goed te spreken. Er wordt regelmatig gepolst vanuit de gemeente of er hulp nodig is, maar tot dusver is dat niet nodig gebleken. Ze vinden het wel fijn dat als er problemen zouden zijn, dat er steun is. Er wordt soms zelfs voedsel naar de voedselbank in Lisse, Hillegom en Leiden gebracht.

De voedselbank gaf twee punten van aandacht aan in deze tijd. Er is een verwachting dat als er problemen komen voor onze voedselbank (die samenhangen met de coronacrisis), dat die in maart of april meer zichtbaar zullen gaan worden. Ook hebben meer dan de helft van de supermarkten aangegeven dat er in verband met de maatregelen er tijdelijk geen houdbare producten aan winkelende mensen mogen worden gevraagd. Gelukkig is er voor dit laatste ook al een oplossing gevonden.

Trilokaal is er trots op, hoe de voedselbank haar zaken voor elkaar heeft. Het laat weer eens zien hoeveel mensen er in de gemeente zijn die hart hebben voor andere mensen en hoeveel vrijwilligers er zijn. Complimenten!

Trilokaal teleurgesteld over stopzetten Meermaker Teylingen

Bij de Raadsvergadering van donderdag 28 september 2020 is het doek gevallen voor Meermaker Teylingen (MMT). Meermaker, de duurzaamheidsaanjager voor Teylingen, werd begin 2019 in het leven geroepen na een initiatiefvoorstel van Trilokaal uit 2017. Tot onze teleurstelling was een meerderheid van de Raad na een jaar al voor het stopzetten van alle activiteiten. 

Trilokaal diende samen met D66, de CU en de fractie Koot een motie in om dit tegen te gaan en enkel te stoppen met de investeringstaken van Meermaker en continuering van de overige taken te onderzoeken. Meermaker heeft in een jaar tijd veel expertise opgebouwd en gedeeld en kent een goed netwerk om duurzaamheid bij bedrijven aan te jagen. Stoppen met Meermaker was in onze optiek dan ook enorm zonde en veel te prematuur. De motie van o.a. Trilokaal haalde echter geen meerderheid van de Raad waardoor Meermaker wordt stopgezet. Dit betekent dat het College bepaalde duurzaamheidstaken opnieuw moet bekijken.

Trilokaal betreurt het besluit van de Raad en zal zich blijven inzetten om duurzaamheid aan te blijven jagen voor Teylingen.

Trilokaal vraagt aandacht voor lokale Coronamaatregelen

Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode heeft bij de Raadsvergadering van 24 september vragen gesteld over de speelruimte voor aanvullende lokale coronamaatregelen. Naar aanleiding van het sterk toenemende aantal besmettingen in de regio Duin- en Bollenstreek maakt Trilokaal zich zorgen en willen wij als partij graag meedenken over een lokale aanpak. 

Van Duijvenbode gaf aan dat er lokaal wellicht enige beperkingen zijn door de coördinatie van maatregelen vanuit de Veiligheidsregio, maar tegelijkertijd zijn er misschien ook volop kansen om lokaal het verschil te maken. Suggesties die wij zo voor ons zien zijn bijvoorbeeld het herplaatsen van de matrixborden, het weer verplicht stellen van het noteren van gegevens bij restaurants en horeca, extra voorlichting bij sportverenigingen of het starten van een jongerencampagne in samenwerking met de jongeren denktank.

Burgemeester Carla Breuer gaf in een reactie aan dat het heel erg gewaardeerd wordt als er mensen meedenken over de aanpak van de coronacrisis. De matrixborden zijn inmiddels weer geplaatst en er liggen plannen op de plank, o.a. voor het sturen van een kaart naar alle jongeren in Teylingen. Burgemeester Carla Breuer gaat graag in gesprek met jongeren over corona en passende maatregelen. Wil je ook meedenken? Stuur haar een bericht via Twitter, of stuur haar een email. Je mag ook mailen naar Trilokaal raadslid van Duijvenbode (zie fractiepagina).

Alleen samen kunnen we het virus bestrijden!

Coalitie presenteert kompas voor Kadernota als richting voor de begroting 2021-2024

De coalitie van VVD, Trilokaal en D66 roept het Teylingse college op om te komen met een sluitende begroting en meerjarenplanning in het najaar en doet tegelijkertijd voorstellen tot het doen van investeringen. De coalitie herkent dat de gemeente Teylingen dit jaar meer dan anders moeite zal moeten doen om de begroting en de meerjarenplanning duurzaam sluitend te krijgen. Tegelijk ziet de coalitie dat – zeker nu ten tijde van de coronacrisis – de gemeente Teylingen juist extra moet investeren in kwalitatieve voorzieningen in de gemeente. Deze coalitie is van mening dat we nu maatregelen moeten treffen, om mogelijk de financiële klap van Corona ook op te kunnen vangen.

De drie fractievoorzitters, Monique de la Rie (VVD), Frans van Swieten (Trilokaal) en Bart van der Ploeg (D66) zijn naar aanleiding van de Kadernota gelijk aan de slag gegaan. “Dat de tussenrapportage over de uitvoering van ons coalitieprogramma er zo goed uitziet is voor ons geen reden om nu tevreden achterover te leunen!” Integendeel.

Er is de drive om alles in het werk te stellen om Teylingen die fantastische gemeente te laten blijven, terwijl tegelijkertijd zware financiële tijden lijken te zijn aangebroken. Die hebben overigens enerzijds te maken met de kwaliteit en het hoge niveau van voorzieningen die we nastreven in Teylingen en anderzijds met hogere uitgaven dan door de inkomsten van het Rijk (via het Gemeentefonds) worden gedekt. Elke gemeente heeft daar mee te maken in Nederland.

Monique de la Rie: “In deze tijden moet eenieder zijn eigen ‘heilige huisjes’ ter discussie durven te stellen. Je kan de begroting als een boekhouder tegemoet treden, maar we zitten in de politiek in Teylingen om alleen het beste voor onze inwoners en bedrijfsleven na te streven. Natuurlijk moet het financieel wel verantwoord blijven. Maar de VVD wil nu geld reserveren om binnen korte tijd daadwerkelijk te kunnen investeren in bijvoorbeeld de winkelcentra en (binnen)sport. Dat we ‘lage lasten kampioen van de regio’ zijn en willen blijven, staat het doen van investeringen zeker niet in de weg”

Frans van Swieten: “We nemen onze verantwoordelijkheid. We kunnen de inwoners en onze ondernemers niet alleen lastigvallen met moeizame financiën. Investeren in bijvoorbeeld duurzaamheid is van groot belang – nu en in de toekomst. Deze coalitie kent de roep om meer binnensport accommodatie, combineer dat vooral met andere activiteiten zodat een efficiënt gebruik van de locatie ontstaat. En deze gemeente heeft de luxe om de toch benodigde investeringen te kunnen doen. Deze coalitie heeft een forse ambitie op het vlak van duurzaamheid en sport. Laten we hier nu geld voor opzij zetten en zo de mogelijkheden op tafel leggen. En het college op te roepen op korte termijn met uitvoeringsvoorstellen te komen in de raadsvergadering’.

Bart van der Ploeg: “We zijn in dit college gestapt om ook op sociaal gebied in Teylingen een hoog niveau te realiseren. Dat het Rijk ons hierin onvoldoende compenseert is voor deze coalitie geen reden ons sociaal gezicht niet ook in concrete maatregelen en beschikbaarheid van voorzieningen te laten zien. Laatst hebben we nog een voorstel uit het college gekregen om het recht op extra middelen voor meer mensen (net boven de minimumgrens) mogelijk te maken. Dat voelt goed. Ook willen we dat er geld opzijgezet wordt om inderdaad de plannen met betrekking tot de Ruïne van Teylingen en duurzaamheidsmaatregelen die zich op termijn terugverdienen mogelijk te maken”.

Het kompas kan hier bekeken worden: Kompas Coalitie