Fons Welters benoemd tot algemeen bestuurslid Trilokaal

Op maandag 24 april heeft de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) van Trilokaal plaatsgevonden. Op deze avond is er in samenspraak met de leden gesproken over de campagne en de te varen koers. Tijdens de vergadering is Fons Welters unaniem gekozen tot nieuw algemeen bestuurslid. Verder zal Trilokaal-lid Martijn van Duijvenbode per direct de rol van fractieondersteuning op zich nemen.

Met de benoeming van Fons komt het bestuur weer op een totaal van vier leden. Fons sloot zich begin dit jaar aan bij Trilokaal na het volgen van de cursus Politiek Actief in de gemeente Teylingen. Fons, inmiddels gepensioneerd, heeft jarenlange nationale en internationale ervaring als bestuurslid o.a. bij verfconcern Akzo Nobel. Momenteel is hij actief als vrijwilliger bij het Sikkens Museum in Sassenheim. Wij wensen Fons veel succes in zijn rol als bestuurslid!

Trilokaal stelt vragen aan Gemeente over locatie kermis Sassenheim

Trilokaal heeft bij het college vragen gesteld met betrekking tot de voortgang van het onderzoek naar verplaatsing van de kermis in Sassenheim. De Oranjevereniging Sassenheim koestert al langere tijd de wens om de kermis en de feesttent naar het winkelcentrum in Sassenheim te verplaatsen. Tijdens de wijkmarkt in maart 2016 heeft de Gemeente aangegeven dat er een breed onderzoek zou plaatsvinden onder alle betrokkenen, ondernemers en omwonenden, om te kijken in hoeverre er draagvlak is voor dit idee. Dit onderzoek is tot op heden echter nog niet afgerond.

Trilokaal maakt zich samen met o.a. enkele winkeliers zorgen over de vordering van dit onderzoek en heeft hier daarom bij de Gemeente navraag naar gedaan. Als reactie heeft het college nu laten weten dat het draagvlakonderzoek begin juni 2017 zal zijn afgerond. Op basis van de uitslag zal er dan een weloverwogen keuze worden gemaakt. Tot die tijd zal de huidige locatie bij de Wasbeek ook gewoon als optie behouden blijven voor de kermis. Trilokaal zal het proces met veel belangstelling blijven volgen.

 

Trilokaal: ’18-jarigen moeten zich inschrijven voor huurwoning’

Jongeren die 18 worden moeten zich inschrijven op een lijst van woningzoekenden voor een sociale huurwoning. Dat stelde Trilokaal-raadslid Anne Paardekooper afgelopen week bij de Commissie Welzijn. 

Paardekooper opperde de suggestie om jongeren die 18 worden een brief te sturen als reminder om zich in te schrijven voor een sociale huurwoning. Paardekooper heeft gemerkt dat veel jongeren niet weten dat zij pas in aanmerking komen voor een sociale huurwoning als zij hiervoor de nodige punten hebben verzameld. Veel jongeren schrijven zich niet of pas heel laat in. Bovendien verdienen zij vaak ook niet genoeg om een woning op de particuliere woningmarkt te kunnen huren. Het blijft daardoor moeilijk voor jongeren om een woning in de regio te bemachtigen.

Trilokaal heeft als een van haar speerpunten om betere huisvesting voor zowel jongeren als ouderen binnen de gemeente te realiseren. Voor meer informatie over sociale huurwoningen in de regio, kijk op de website van WoningNet Holland Rijnland.

Initatief DMT breed gedragen door gemeenteraad

De gemeenteraad heeft donderdagavond groen licht gegeven voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT). Het voorstel DMT is een initiatief van Trilokaal. De DMT dient als doel om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente aan te jagen en te ondersteunen. Belangrijk is dat de DMT obstakels wegneemt, zodat duurzaamheidsinitiatieven beter tot hun recht kunnen komen. Door hiermee een laagdrempelig en servicegericht aanspreekpunt te realiseren, kunnen particulieren en bedrijven gemakkelijk met vragen terecht en komen er veel meer initiatieven van de grond. Denk bijvoorbeeld aan advies over groene energie en hulp bij de aanvragen aan de gemeente, maar ook ondersteuning bij de uitvoering van duurzame ideeën.

Door middel van een haalbaarheidsonderzoek gaat het college binnenkort kijken naar de juridische en financiële mogelijkheden en consequenties bij het oprichten van een maatschappij. Met uitzondering van de VVD sloten alle andere partijen zich aan bij het voorstel als mede-indieners. Ook wethouder Arno van Kempen was zeer te spreken over het voorstel. Trilokaal fractielid Frans van Swieten gaf tijdens de gemeenteraad aan zeer verheugd te zijn met de brede steun voor het voorstel. Trilokaal ziet het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet.