Trilokaal brengt sociale kaart weer onder de aandacht

Tijdens de meest recente vergadering van de Commissie Welzijn heeft Trilokaal-raadslid Martijn van Duijvenbode opnieuw opgeroepen tot de komst van een sociale kaart. De komst van een sociale kaart in Teylingen is al jaren een speerpunt van de partij.

In de vergadering van 17 juni stond het project Integrale Toegang op de agenda. Volgens van Duijvenbode ligt er in de driehoek tussen het project Integrale Toegang, het sociale team en een sociale kaart een krachtige combinatie om het zorglandschap overzichtelijker te maken voor inwoners, raadsleden, ambtenaren en zorgprofessionals. Diverse andere partijen steunden de oproep voor de komst van een sociale kaart.

Een sociale kaart is een online (maar soms ook offline) medium waarop een zorglandschap in een regio in kaart wordt gebracht. De sociale kaart kan tevens als informatieplatform dienen. Trilokaal heeft eerder in 2016 en 2017 al moties ingediend over dit onderwerp die raadsbreed zijn aangenomen.

De wethouder heeft in reactie laten weten dat er is ingezet op het platform Buurbook als sociale kaart. Later dit jaar komt de wethouder met een raadsmemo om de stand van zaken toe te lichten en dan wordt er opnieuw gesproken over dit onderwerp.

Ook 4e cursus Politiek Actief groot succes

Afgelopen week is alweer de 4e cursus “Politiek Actief” in Teylingen afgerond. 25 cursisten kregen hun certificaat overhandigd door burgemeester Carla Breuer. 

De deelnemers aan de cursus kregen in zes avonden meer te weten over de politiek in Teylingen, de gemeenteraad, de gemeentelijke financiën, debatteren en lobbyen. Veel cursisten uit het verleden hebben de cursus daadwerkelijk als opstapje gebruikt naar een rol in de Teylingse politiek (Zo ook onze fractieleden Fons Welters, Sandra Jasperse en Martijn van Duijvenbode!).

De cursus Politiek Actief wordt georganiseerd door ProDemos en de Gemeente Teylingen samen.  Vanwege het aanhoudende succes start er in september weer een nieuwe cursus. Aanmelden kan tot 1 augustus.

Trilokaal wenst alle cursisten veel succes in hun mogelijke politieke carrière!

Meermaker Teylingen officieel opgericht!

De officiële oprichting van Meermaker Teylingen is een feit! Vanmorgen tekende onze wethouder Rob ten Boden de oprichtingsakte, samen met wethouder Bas Brekelmans en directeur van Meermaker, Andrea van de Graaf. 

Meermaker Teylingen (MMT) is een investeringsfonds bedoeld om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente aan te jagen en te ondersteunen en dient daarnaast ook als informatiepunt voor duurzaamheid. Tevens ondersteunt Meermaker Teylingen bij het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda. Trilokaal is als oorspronkelijk initiatiefnemer van de duurzaamheidsmaatschappij enorm trots dat Meermaker Teylingen nu echt volop van start kan!

Meer informatie? Of bruis je al van de innovatieve duurzame ideeën? Kijk op www.meermaker-teylingen.nl 

Gemeenteraad akkoord met oprichting Meermaker Teylingen

De gemeenteraad van Teylingen heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari 2019 unaniem ingestemd met de oprichting van een unieke duurzaamheidsmaatschappij “MeerMaker Teylingen” (MMT). Het MMT is voortgekomen uit het initiatief DMT (Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen) van Trilokaal uit 2017. Fractievoorzitter Frans van Swieten en wethouder Rob ten Boden zijn als initiatiefnemers trots dat na deze lange voorbereiding uiteindelijk dit resultaat is behaald.

Het MMT heeft als doel om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente aan te jagen en te ondersteunen. Dat gebeurt nu dus onder de naam MeerMaker Teylingen, wat is ontstaan uit samenwerking met de duurzaamheidsaanjager MeerMaker uit Haarlemmermeer. Trilokaal is na het lanceren van het oorspronkelijke initiatiefvoorstel continue betrokken geweest bij de deelstappen die nodig waren om de raad te overtuigen van het nut en de waarde van een duurzaamheidsmaatschappij. Het MMT sluit bovendien mooi aan op het eerder initiatief van Trilokaal binnen de gemeente Teylingen tot het verstrekken van een duurzaamheidslening.

Het MMT gaat zich richten op drie gebieden:

  • Het informeren en enthousiasmeren van inwoners en bedrijven voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Het MMT biedt ondersteuning bij de aanvraag van duurzaamheids- subsidies en leningen.
  • Het investeren in innovatieve projecten welke kunnen leiden tot alternatieven voor het verminderen van energiegebruik, het opwekken van energie, enz. Voorwaarde hierbij is dat er medefinanciers zijn en het geïnvesteerde geld ook weer terugvloeit naar de gemeente.
  • Het uitvoeren van een deel van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda.

Door de combinatie van taken bouwt het MMT een goede kennis op van allerlei zaken rondom duurzaamheid. Het MMT kan hierdoor uitgroeien tot een unieke organisatie, welke binnen maar ook buiten de gemeente Teylingen zijn vruchten kan afwerpen.

Trilokaal is zeer verheugd dat het MMT nu een feit is geworden en zal de ontwikkelingen rond het MMT dan ook nauwgezet blijven volgen.